Viktor Orbán: "Vi kommer bekämpa västs folkutbytesprogram!"

Läs hela artikeln på Nordfront: Viktor Orbán: ”Vi kommer bekämpa västs folkutbytesprogram!”

Ungerns premiärminister svors in och talade i nationalförsamlingen • Säger att Bryssel missbrukar sin makt och varnar för globalism, arrogans från väst och ett decennium av osäkerhet och krig i Europa.

Bra att någon politiker står upp mot diktaturen och talar om för folk vad diktaturen håller på med.

Den ungerske premiärministern har delvis gjort en korrekt analys av situationen när det gäller de slugas planlagda folkutbyte med hjälp av mörka rasfrämlingar till Europa. Kanske har Ungerns ledare tittat närmare på Europas idag största skräckexempel, Sverige, som alltmer blivit ett förlorat kaosland utan möjlighet i stunden att hävda sig självständigt det minsta. Men så är grundtanken med EU och dess överstatlighet för övrigt en antinationell ide’ om att på sikt krossa varje nationalstat, radera landsgränser och genom rasblandning och rotlöshet skapa ett på alla sätt försvagat folkslag utan stolthet och framtidstro. Det är endast på detta sätt de så kallade utvalda kan få igenom sitt världsherravälde som man kan läsa om i skriften Sions vises protokoll. Sions-vises-protokoll.pdf (nordfront.se) Det finns bara ett sätt att få slut på dagens politiska vanstyre i Europa och det är att land efter land lämnar EU:s förslavande tyranni snarast möjligt. Det finns bara en enda organisation i landet som kämpar för vårt eget vita folk. Stöd – Nordiska motståndsrörelsen: Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

Härligt med sanningssägare i denna mörka tid.