Vem ska vi fokusera på i framtiden?

Läs hela artikeln på Nordfront: Vem ska vi fokusera på i framtiden?

Invandrargruppen kommer växa sig allt större och tränga in i vita människors områden • Kommer det att bli propagandistiskt fördelaktigt att fokusera på invandrargruppen hos massan istället för den judiska eliten?

“Massan har svårt att förstå makt när det utövas genom flera olika nivåer, de har alltså svårt att ta till sig att makten utövas i flera steg.”

Att intentionaliteten når för få steg hos massan gör kritiken till judisk makt svårfattad.

Att påvisa orsak och verkan kan få massan att ändå förstå. Här är memer ett utmärkt vapen.

Sionismen är så slug att den tydligen kan förvirra den mest nationellt medvetne. Det talas här om att det behövs en fokusförskjutning från judisk makt. Denna makt som väl är drivande bakom dagens politiskt strukturerade massinvandring. Denna makt som ackompanjerad med likaledes sioniststyrda medier ska alltså tonas ned, för att hur det nu förklarades, att det i framtiden behövs mer fokus på massinvandringen som den naturliga fienden.

Det går alltid att se på verkligheten på flera olika sätt, men ibland så är det ofta bara en lösning som är den rätta. Om det kanske på grund av en helt tanklös individ blivit en stor översvämning av exempelvis vatten på ett golv genom att någon står med en vattenslang och sprutar vatten rakt in i vardagsrummet. Då är det väl kanske inte översvämningen i sig man ska fokusera på, utan kanske mer inrikta sig på att tala allvar med den som håller i vattenslangen.

En mycket bra och läsvärd text av Marcus Hannson, som vanligt, om än en dyster sammanfattning av den rådande situationen i Sverige.

Jag håller med Hansson om att vi inte ska beblanda oss med rasfrämlingarna, vare sig köttsligt, kulturellt eller i något annat sammanhang om vi inte är absolut tvungna. Låt dem bo i sina ghetton och leva på socialbidrag, hellre än att de jobbar, tar jobben från våra svenska ungdomar och på sikt hela samhället.

På tal om politiska partier som utesluter kritiker av den judiska makten i Sverige. Efter att den (ungerska) SD-riksdagskvinnan Anna Hagwall kritiserat den judiska ägardominansen inom media åkte hon ut med huvudet före ur SD för sitt “antisemitiska” utspel.

Det blev för mycket för det “invandringsfientliga” SD, trots att Hagwall i sin kritik vare sig nämnde namnet Bonnier eller ordet jude.

Jag tror inte att det fins något sätt att få ordning på Sverige med idiotiska judestyrda politiker och demokrati. Frågan är bara hur. Det är svårt att ge sig på judemakten utan att få tbx. Svebbtv. Många youtuber, Vidar Nord, Elsa Widding, för att inte tala om NMR.
Jag tror inte på idéen att ta makten från polisen, även om jag inte gillar dom.

Det bästa vore nog att värva polis tjejer som fått hot på sig av kriminella babbar. Problemet att då måste man kunna försvara dom. Det måste vara med hårda metoder. Inkluderande kvinnor och barn.

Sionismens makt existerar bara så länge som det vita folket underkastar sig allt som de sluga kräver. Det borde väl många som sett utvecklingen i världen av aktuell Corona-diktatur nog kanske förstå. När det gäller lokala makthavare så får dom order uppifrån, precis som regeringen får sina order ett steg uppifrån och så vidare till toppen på sionistpyramiden. De som sitter högst upp är inte många, folket kan när som helst välja att gå samman och säga ifrån. En liten demonstration kan de styrande lätt kalla för ett våldsamt upplopp medan en stor politisk manifestation är en födelse av ett nytt rike. Nationalsocialismen och en sann folklig gemenskap baserad på historia och rastillhörighet är det som de sluga styrande fruktar allra mest. För information om landets opposition mot dagens samhällsförfall besök - Nordiska motståndsrörelsen:
Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

Hur ska man få igång resningen?

En kritiserad minoritet ser alltid till att bli mäktigare genom intrång och röstning på sina landsmedborgare. Svenskar blir de aldrig men väl genom maktförskjutning så småningom ledande. Så har skett i Weimarrepubliken där judarna ökade sin maktställning med moralförfall, överrepresenativa yrken som advokater, tidningsredaktörer och inom kulturen där inriktningen blev helt urartat. Känns detta igen? Men judarnas inflytande hade inga konkurrenter som vi med intrång av muslimer. Dessa två kämpar om makten i vårt land medan regeringen fjäskar mot dem bägge. Svenskar som ser faran blir “rasistklassade” med stränga restriktioner och den godtyckliga HMFlagen . NMR är ståndaktig och trygg i sin bedömning med stöd till kamrater som hängs ut av EXPO - därför en en varning mot SD befogad. Den sviker ALLTID och har lämnat helt grunden som de numera bekämpar. Alltså - absolut inget taktik alternativt hur sossarna än försöker med skrämsel nazism mot dem. Fall inte för det, Du blir bara sviken. VI i NORDISKA MOTSTÅNDRÖRELSEN är visserligen ännu i kampstadiet utanför regeringsmaktens “köttgrytor” men Du får tryggt vädra Din ilska utan uteslutningar vid minsta lilla “feltramp” om Du håller Dig inom anständighetens ram .

1 gillning

Hur får man igång resningen frågas det. Svaret är nog som så att den redan är i full gång på många fronter över hela världen. Gnistan är redan tänd och det kokar inom folk. Det behövs inte mycket mer förtryck från styrande tills att de sluga precis som alltid i historiens gång i självbevarelsedrift kanske får söka sig långt bort ifrån det vita folket som någon nyligen skrev i ett forum på nätet.

Sionisterna sägs av många spårat ur totalt när coronapandemin lanserades genom att sprida skräck och påtvinga folk att injiceras med okänd substans kallad för vaccin. Det var egentligen detsamma som att de sluga sköt sig själv i foten skulle man kanske kunna säga. För det har enligt många på nätet varit en ögonöppnare. För influensa är ingen digerdöd som någon sade. Tidigare var det inte fullt så tydligt hur alla strukturer hängde ihop. Nu syns det hur allting slugt orkestreras av en liten styrande elit som dessutom ändå har fräckheten att säga att det råder ett folkstyre, som väl deras liberala demokrati enligt dem själva ska kallas för.

Måste nog här bara hålla med de som säger att alla som kan ska organisera sig i kampen för det vita folkets framtida överlevnad. Förstår att många läsare redan är medlemmar i motståndsrörelsen, men det finns alltid plats för fler kämpar som sprider ordet om den enda sanna oppositionen mot dagens politiska vansinne som råder inte minst här inom landet. Resningen mot förtryck börjar alltid hos den enskilde som sätter sig in i verkligheten och vinner fler anhängare till rörelsen som sedan sprider ordet vidare till nästa och så vidare.

Det går dag för dag mot ett riksdagsval och teoretiskt sett går det alltså att rösta bort de som till synes avskyr det arbetande vita nordiska folket. Tänk att kunna få vara med och jobba för sitt eget folks befrielse från främmande makts förtryck och förtal. Kom här att tänka på inspirerande tidlösa klipp om ideologi och politik från Nordisk Radio och podden Ledarperspektiv. Den som vill veta lite mer om Nordiska motståndsrörelsen rekommenderas verkligen att lyssna på vad kampen handlar om.
Poddar om ideologi (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

Nu vet jag inte om du lyssnade på Radio Nordfront där förtydligade jag det ännu mer. Jag tänker ändå bemöta det nedanstående påståendet.

Jag tycker detta tankesätt är förenklat, det behöver inte vara dåligt. Men om jag skall utgå från din analogi så ser jag det som att 20 personer undrar varför det är vatten i ett rum. En person förstår var vattnet kommer från, en person spolar in det i rummet bakom ett galler. Han säger det till hela gruppen men endast en annan verkar förstå resten av gruppen försöker skyffla ut vatten genom fönstret, en ställer sig upp på en stol och förklarar att vatten är dåligt för möblerna i rummet. En tycker att vatten i rummet inte är så farligt och en är arg på de som skyfflar, för vatten i rum går emot normerna och det är bra. De två ensamma kan inte rubba gallret men det kan hela gruppen.

Trots upprepade försök att påtala gallret och mannen så förstår inte de som skyfflar att det är en man som spolar in det i rummet. De upprepar istället att vatten är dåligt för möblerna för det har de hört av hans som skanderar det.

För att vinna dessa människor så måste de andra två anpassa sig delvis och försöka vinna över den som skanderar så att de kan vinna auktoriteten över gruppen och när de har gjort det så kan de dirigera gruppen mot gallret och stoppa mannen som spolar in.

Det ligger nog mycket i att ett enkelt tankesätt kan vara svårt för den som inte är helt mottaglig att förstå det som är självklart för oss medvetna. Den som i tanken befinner sig bakom ett villfarelsens galler som de sluga genom psykologisk manipulation har lyckats placera många av landets och världens vita bakom har ändå ett val som de själva måste ta ställning till. Här måste man vara händig och väcka den enskildes nyfikenhet och lust att utforska något nytt.

De som har fastnat bakom ett tankegaller måste nog granska en del påståenden som de har lärt sig att tro på. Historien om det andra världskriget exempelvis är kanske inte som Hollywoods alla filmer lärt ut. Nationalsocialism är dock ofta ett ord som skrämmer de som har lärt sig att tro blint på de styrande. Samtidigt är det alltid lite lockande för rätt många yngre att besöka ett område som känns lite förbjudet. Minns när det var demonstration i staden senast och hur förskräckta en del äldre personer var.

Då handlade det om sjukvårdspersonal som uppenbart hade gått på myten om NMR:s hemskhet. Man kunde riktigt känna deras oro fast de var flera kilometer bort från platsen av demonstrationen. Så starkt indoktrinerade är många idag. De har i praktiken en svår psykisk låsning som gör att det nog behövs försiktiga men målmedvetna steg för att bryta den hypnos som de verkar lyda under. Kanske kan man säga att det handlar om en avprogrammering som nog måste ske i olika steg.

Det är idag inte många som har mycket tålamod att läsa texter eller ens orkar att höra på ett längre radioprogram med en politisk information. Man får nog vara glad om en ny läsare eller lyssnare är fokuserad i mer än tio minuter i denna tid av allt tankesplittrande mediebrus. Det gäller att fånga intresset direkt och hålla kvar den nyfikne så länge att det uppstår ett eget intresse för aktuellt ämne. Så det är nog rätt att det är fel att liksom stå på en stol och bara skandera om vad allt beror på.

Sanningen om behovet av en total politisk förändring måste nog nötas in i det vita folkets medvetande. Precis enligt samma metod som de sluga på alla sätt nöter in alla sorts förvirrande och förvridna budskap som går helt emot den naturliga tanken. De sluga behärskar helt konsten att få även den största lögn att framstå som trolig för den som inte tänker själv och kanske inte bryr sig om att närmare granska de officiellt fastställda sanningarna.

För nytillkomna läsare som hamnat här kan följande sägas, det är ingen som har rätt att trycka ned det vita folket. Känns nationalsocialismen intressant så finns det mycket nytt att upptäcka som inte presenterats på propagandamaskinen SVT:s kanaler. Så klicka gärna på länken nedan och upptäck världsåskådningen genom några klipp ur Ledarperspektiv från Nordiska motståndsrörelsen.
Poddar om ideologi (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Har faktiskt lyssnat live på Radio Nordfront.
Folkgemenskap!