Vem är nationalsocialist?

Läs hela artikeln på Nordfront: Vem är nationalsocialist?

Det finns människor som kallar sig nationalsocialister men som inte är organiserade • Kan de då ses som nationalsocialister?

Instämmer till 100% med Marcus Hansson.

Adolf Hitler skriver själv i Min Kamp om dessa människor som sympatiserar med nationalsocialismen men som inte organiserar sig:

Anledningen är citat från Hitler: “endast en bråkdel av mänskligheten har en energisk och djärv läggning” sid.525.

Adolf Hitler skriver länge ned på samma sida att det är bra att dessa personer inte blir medlemmar då de inte har vad som krävs.

Hitler skriver att den nationalsocialistiska idén är så stor och så revolutionerande att de fega och småsinta kälkborgarna alltid vill hålla ett avstånd, de vill stå vid sidan om och titta på.

Jag väljer att avsluta med ännu ett citat från Min Kamp från samma sida:

“Till en verkligt omstörtande idés organisation söker sig därför endast de mest aktiva av de anhängare, som vunnits genom propagandan”.

Den tyska historiska erfarenheten kan man förvisso ha stor nytta av men att hänge sig till närmast religiös fanatism utan ett självständigt tänkande anpassad till tidens krav kommer inte att leda framåt. Historiska erfarenheter ska självklart tas om hand men varje folk måste stå på egna ben i den nutid som råder. Så vill vissa bygga en egen ideologisk kyrka så tillåter jag mig att stundom svära i densamma. Dessa förbannade splittringar där alla hävdar rätten till det perfekta och hellre försvagar än enar kan jag omöjligt acceptera. Vårt folk och vår ras är under stark attack där fiendens mål är vår utrotning. Så länge vi saknar sunt förnuft är vi i praktiken våra egna bödlar. Bättre kan vi och låt oss visa det!

2 gillningar

Adolf Hitler yttrade : Jag är fullkomligt medveten om att jag kan inte göra hela tyska folket till nationalsocialister - men jag kan göra dm till bättre TYSKAR. Som vi kan säga att vi nog inte förmår attt göra hela svenska folket till nationalsoocialister men vi kan leda folket att bli bättre SVENSKAR med folkgemenskap. . Kommer hela Norden i sammanhanget gäller slutsatsen även där. En riktig nationalsocialist är organiserad till ett parti som öppet kallar sig nationalsocialistisk. .

1 gillning

Nationalsocialist kan man mycket väl vara i själ och hjärta utan att vara officiellt organiserad. Många var det långt innan NMR ens fanns som en tanke på ritbordet. Det är självklart bäst att vara ansluten till nordens enda sanna nationella rörelse. Men sympatisörer till nationalsocialismen som sådan får aldrig stötas bort utan ska kunna känna sig hemma med rörelsen. Det finns många sätt, inte minst ekonomiskt att stödja rörelsen som kan vara nog så betydelsefullt. Det är val redan hösten år 2022 och alla nationella socialister ska veta att de har ett politiskt hem hos NMR. Det har varit allt för många splittringar genom åren, där mycket ofta har handlat om mindre detaljfrågor.
Nu handlar det om att hålla ihop och dra åt samma håll - framåt. Sionismens sluga har trampat på det vita folket allt för länge. Det finns endast en opposition mot dagens politiska vanstyre, för dig som vill veta mer besök - Nordiska motståndsrörelsen:
Kategori: Politik på riksplan (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

1 gillning

xxx Du tycks vara rädd för den tyska fanatism som det framhålls i media. Fanatismen utvecklade sig under ett helvetes krig, Vet inte Din ålder, men såg förvandlingen från en verklig förändring ur Weimartidens dekadens till en rygghet som nog kan kallas uppståndelse. Den gick så snabbt i Berlin genom Dr. Goebbels. Om Du ser på YOU TUB May day in Berlin 1938 där vi jublade, verkligen i glädje från hjärtat. Ungdomen av i dag har ju inga andra idoler en nedknarkade rappare tycks det. Så låt VÅRA ungdomar vara hänförda över III Rikets historia - de kommer att bli duktiga politiker och arbetar för en svensk folkgemenskap.med förnuft. Just förnuft , ur den här upphetsade vidriga ungdomskulturen som lanseras av demokratin kan den absolut INTE göra det.

2 gillningar

Det osar strasserism om “xxx” - ett ordkonsteri kommet söderifrån!

1 gillning

Jag vänder mig emot en fanatism som är snarlik religiös tro. En sådan inställning kan vara fruktbar men även leda till katastrof. Hängivenhet och sunt förnuft är en betydligt bättre garanti för en segerrik kamp.

Sålunda talar en strasserist - medels paradoxer:

“En sådan inställning kan vara fruktbar men även leda till katastrof”.

Herr Strasserist; definiera skillnaden mellan “fanatism” och “hängivenhet”. Gärna med exempel, relevant för denna artikel.

Först och främst tycker jag inte om tillmälen som du levererar då jag anser att vi bör ha en kamratlig ton här. När du kallar mig “herr Strasserist” så stöter du dessutom bort mig från detta forum på ett ganska otrevligt sätt. Jag är inte heller så påläst vad beträffar det uttrycket. Vad gäller ordet hängivenhet så innebär begreppet också iver, entusiasm och tillgivenhet.

Om du inte är “påläst” - v a d ger Dig då rätten att ifrågasätta?

Du ger synonymer och besvarar inte min fråga.

EXEMPLIFIERA. Tack!

För övrigt: Så länge diskussionen sker anonymt finner undertecknad det påkallat och ytterst relevant att peka ut Dig för vad du är.

Hen kanske är “aktivist” i nordisk strasserister ?

Vem vet?

Alldeles oavsett: Finner man det påkallat att 1) ifrågasätta Hitler och 2) inte bemödar sig att svara Vera Oredsson - då är “man” minst sagt suspekt. Och förmodligen strasserist.

Väntar alltjämt på exempel.

2 gillningar

Om man inte är fanatisk har man ingen stark tro, har man ingen stark tro så tror man inte tillräckligt mycket på sin åsikt. Tror man inte tillräckligt mycket på sin åsikt så är det antingen fel på dig eller så är det fel på din åsikt.

Det är svårare att övertala någon som har tro än någon som har kunskap - Adolf H

Tro försätter berg men endast kunskap flyttar dem till rätt plats - J Goebbels

Tro är allt. En människa utan tro är en människa som aldrig kommer ge allt. Men sen behöver man inte vara med i någon organisation för att ha samma tro och åsikt.

xxx Det blev visst lite turbulent bland kommentarerna, men så kan det ju bli ibland. Nationalsocialism är politiskt enda vägen bort från Sionismens förtryck som förslavar och helt hotar att utrota vår vita ras. Det finns ingen anledning att ens ifrågasätta eller förhandla om det självklara. Kampen för folkets överlevnad pågår dygnet runt. För den som vill veta mer om rörelsen rekommenderas läsning i partiprogrammet: Vår Väg, som finns i pdf-version hos - Nordiska motståndsrörelsen:
Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

Den “stil” eller snarare brist på stil som några visat här är synnerligen kontraproduktiv och inskränkt. Ska vår folkgemenskap kunna utvecklas i massomfattning krävs tålamod och ödmjukhet. Epitet och en närmast föraktfull försvarsställning gentemot okunnighet eller andra synvinklar i en diskussion tyder på social inkompetens enligt mitt förmenande. Det nyskapade Forum och de diskussionsmöjligheter som Nordfront därmed erbjuder är i sig mycket bra och “aktiverade” tex undertecknad. Jag hoppas att någon slags admin uppmanar till en anständig nivå i diskussionerna fortsättningsvis.

1 gillning

“Vi kan vara ärliga med att de flesta av oss som arbetar med Nordfront är medlemmar i Motståndsrörelsen och att det förmodligen kommer se ut så under överskådlig tid. Vi hoppas dock med denna förändring att fler fristående skribenter ska känna sig bekväma med att skriva för Nordfront. Sedan länge har vi haft enstaka medarbetare och många gästskribenter som inte varit aktiva i Motståndsrörelsen och det har fungerat bra. Vissa individer passar bättre in på en tidningsredaktion än i en kamporganisation eller ett politiskt parti och det är den typen av människor vi vill knyta till oss och arbeta mer med, oberoende av deras organisationstillhörighet.” Martin Saxlind

Jag tycker inte nivån har varit oanständig här (så jag hoppas att du inte tagit illa upp eller kan tuffa till dig och komma över det ifall du har gjort det), men du har också en poäng i att man bör undvika att kasta epitet på andra eller ifrågasätta användares motiv när det istället är möjligt att diskutera sakligt.

Både NS-fanatiker och icke-dogmatiska personer är välkomna på forumet. Lite åsiktsmångfald behövs ju för att det ska kunna bli några intressanta diskussioner.

. Martin Saxlind har helt rätt. Diskussionerna tycker jag är väldig intressanta. Om någon blir het i svaren är det bara roligt. Har alltid ansett NMR som i sitt förnuft har högt i taket. Debatter under oss måste ske för stimulansens skull och inte bara ja sägare - men ledningen fordrar solidaritet för att inte störa sammanhållningen. För att återkomma till III Riket - så fanns det olika fraktioner med grupperingar på olika intressen och inställningar - men alla var trofasta mot Adolf Hitler. Det var då, nu är vi inte där än med olika grupper inom NMR för vi måste stå helt eniga mot en kolossal fiende med all lögnpropaganda där de har den judiska media över sig som bestämmer. Vill ge xxx en reservation - jag tror och hoppas att han inte förväxlar nationalsocialismen med fredsåren - som det var tänkt att utvecklas till skillnad mor krigsåren som tvingade oss att bli fanatiska i den hårda striden. Kan berätta när det ännu fanns förnuft i engelska filmer en kort replik: En Amerikansk flygare sa “Hur reagerar ert folk under bombningarna?” “Vi sluter oss samman mot fienden och blir ännu mer hatiska” “Men då kan vi väl tro att även VÅRA bombningar ger samma resultat på den tyska befolkningen”? “Ja, det fruktar vi också”

Vera, helt rätt diskussioner kan vara stimulerande, men klev in och kommenterade då det kändes fel att - xxx blev påhoppad med ett negativt klingande namn. Man kan ha olika åsikter utan att behöva kasta epitet på varann som Martin Saxlind sagt. Håller för övrigt med dig: xxx, att det är bra om man kan hålla en kamratlig ton i forumet även om man kanske har lite olika åsikter. Man har ju sett hur låg nivå det kan vara på diskussioner hos många andra forum på nätet. Hur som helst, kampen för vårt folks överlevnad kräver nationell enighet. Måste här säga att det finns bara en väg bort från dagens samhällsförfall och det är nationalsocialism.