Veckans memer # 49

Läs hela artikeln på Nordfront: Veckans memer # 49

Roligt varje lördag • Veckans memer, narrar globalisternas idéer.

Sanningen skall göra oss fria…

Dagens citat av författaren Adolf Hitler:

”Den djupaste och yttersta orsaken till det gamla rikets undergång låg i, att man inte förstod rasproblemets betydelse för ett folks historiska utveckling. Ty alla händelser i folkens liv äro icke utslag av en blind slump, utan naturenliga yttringar av driften att vidmakthålla och öka rasen och släktet, även om människorna inte äro medvetna om den inre grunden för sitt handlande”

(Mein Kampf)

Önskar att jag hade haft en sådan bössa för 8 år sedan. Fast hellre än att ödsla krut på antifanter hade jag hellre ödslat ett skott på Aschkenaziberg. Fast då hade jag knappast suttit och skrivit det här. Antingen hade jag suttit i stillot nu och för många år framåt eller så hade jag blivit epsteinad i fängelset. Fast det hade det varit värt för nöjet att blåsa bort det där kräket från den här jorden.