Vätebombens ursprung

Läs hela artikeln på Nordfront: Vätebombens ursprung

20 maj 1956 • Denna dag genomfördes den första luftburna vätebombsprängningen på en ö i Stilla havet.

När man läser om atombombens ursprung och förstår vilket folkslag som tycks vara ansvarigt för denna onda och människofientliga tingest. Då kan man verkligen fundera på om det inte är dags att helt vända ryggen till ett sådant folk och låta dess släkte ha sin kanske egna dröm om överhöghet för sig själva och låta övriga folk på planeten leva ifred. Detta som väl kännetecknar de som älskar de sina, fast kanske en del nog har svårt att helt se bortom de slugas till synes eviga dimmor av lögn och hyckleri…

USA, det enda landet som använt kärnvapen mot civila. Inte bara en utan två gånger. Det är helt ofattbart hur många krigsbrott den icke-nationen har gjort sig skyldig till.