Vänsterpoddares bil sönderslagen

Läs hela artikeln på Nordfront: Vänsterpoddares bil sönderslagen

Haveristerna fortsätter haverera • Henrik “Henko” Johanssons poddkollega har förlorat två bilar nu.

Som man bäddar får man ligga var det va?:thinking:

Några tankar så här i början av valåret är att alla vita borde förstå att det finns krafter som vill se folklig splittring. Man kan ha olika politiska åsikter, men skadegörelse eller våld är sällan rätt väg. Det har sagts att allting handlar om gott och ont, när det gäller uppfinningar har det ofta visat sig att en sådan kan ha ett ljust, skapande inflytande, eller tvärt om ett mörkt sådant. Ungefär som att en kniv kan användas oskyldigt och livgivande i handen på en människa, för att kanske rensa fisk eller skala potatis, för att mätta hungriga i sin familj. Samtidigt kan kniven med ett ondskefullt uppsåt bli till ett farligt vapen som kanske skadar eller till och med släcker liv utan någon rättslig grund.

Man kan missbruka det mesta, demokrati är i sig, från början inte fel. Men precis som all ideologi kan den i fel händer och syfte, bli skadlig om den kringgås och blir till en slug elits vapen, för att skaffa sig makt över majoriteten i strid med den rena demokratiska tanken. Sverige styrs idag inte i huvudsak av individer med känsla för det svenska vita folkets bästa. Det är ofta bara att titta på de styrande och dess bakgrund så förstår man kanske snart varför dagens samhälle ser ut som det gör. Politik är alltid närvarande och återspeglar maktens intentioner. Styrande har ansvar att se till skattebetalarnas bästa och ska inte tillåtas favorisera någon speciellt utvald samhällsgrupp.

När det gäller oss vita nordbor, så är vi som enskilda personer ofta medvetna om nationens gränser, men samtidigt är den kollektiva folkkänslan rätt svag. Som liten fick man kanske höra uttryck som, mina barn och andras ungar. Det är i grunden något självklart att ens egen familj alltid kommer först och att den sedan, följs av lojalitet till människor av samma sorts folkgrupp som man själv tillhör. Du ska älska din nästa som dig själv är ett rätt känt talesätt, men det ska nog inte tas okritiskt och helt bokstavligt som kanske många kristna av de sluga fått lära sig att göra. Man är inte en god människa bara för att man spelar from och gör sig till på bekostnad av sitt eget folk.

Man kan känna kärlek på många sätt i betydelsen, respekt för sin medmänniska. Den som i stunden har det välbeställt, kan visserligen vid uppenbart behov, hjälpa sin medmänniska, men det får aldrig ske på bekostnad av ens egen trygghet och sin egen familjs framtid. Man är sig själv närmast, det kan man aldrig komma ifrån. I naturen handlar det ofta om att äta, eller att ätas som alla har hört. Humanism och engagemang för olika folkgrupper kan väl i en begränsad utsträckning accepteras. Men nationell känsla för fosterland och dess historia måste komma först och det måste även finnas en stark social folklig gruppkänsla. Detta är något självklart för oss som känner nationalsocialismen som ett grundfundament för ett starkt samhällsbygge bortom allt liberalt parlamentariskt kaos.

När det är val i höst så handlar det inte om höger eller vänster, det handlar inte heller om kronor och ören som många politiskt oinsatta kanske tror. Det handlar om folket, det handlar om familjen det handlar om ens egen och de vita nordbornas framtid. Det är ett stort ansvar varje väljare har när allt kommer till kritan. För ingen som stödjer eller röstar på ett parti eller en regering som vill radera landets självständighet genom fortsatt massinvandring och mer främmande överstatlighet kan svära sig fri från ansvar från det eskalerande samhällsförfallet.

Det finns idag bara ett enda alternativ till dagens sioniststyrda skendemokrati och det är en sann folklig nationalsocialism. Så gå inte i samma gamla fälla än en gång i september, och lita inte på samma gamla sluga antinationella politikergäng. Demokratin som många trodde på, har som många känner till, i mycket bytts ut mot de slugas förtryckande Corona-diktatur. För senaste information om landets opposition mot politiskt vanstyre, besök – Nordiska motståndsrörelsen:
Kategori: Politik på riksplan (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

“Enligt ett inlägg Fielding själv skrivit, som Johansson hänvisar till, kommer det kosta mer att reparera bilen än vad det kostade att köpa den.”

Det är bara att bita i det sura äpplet - detta är en verklighet som drabbar tiotusentals svenskar och “svenskar” varje år. Kanske satsa på en elsparkcykel som nästa fortskaffningsmedel, eller åka kollektivt?

Trots vänsterns uppmaningar att slå sönder deras motståndare och importera miljoner som slår sönder och bränner bilar, menar hon att det är oacceptabelt att banka på en vänsterbil.

…och det är inte ett försäkringsbedrägeri?