Valmånaderna

Läs hela artikeln på Nordfront: Valmånaderna

Nordfronts höjdpunkter i juli och augusti • Martin Saxlind summerar de senaste två månaderna.

Dagar av nationell kamp kan man i olika tidsrymd tala om. Många milstolpar har passerats, många insikter har lagts till den skatt av erfarenhet som varje dag av nytt lärande kan ge. Men man får aldrig glömma att oavsett vad, hålla hoppets inre glöd vid liv och aldrig låta sig tröttas av hopplös uppgivenhet av att det ibland syns som att allt bara står helt still. För sanningen är den att det aldrig går att stoppa den rena sanningen, som sakta nöter ned den illvilliga lögnen. Det finns naturlagar som listiga ord ej kan rubba, så som att vi aldrig blir som dom, och att vitt aldrig någonsin med hjälp av sluga ord kan misstas för svart. Varje mänsklig ras är på sin rätta plats viktig och har sin egen plats på den planet vi känner som denna värld. När valtider har passerats ser man tillbaka med framtidstro, ty sådan är nationell övertygelse. Det krävs ibland ofta endast en man för att göra det som miljoner trott varit helt omöjligt att genomföra. Det val som är det viktigaste av alla är att i varje stund våga vara sig själv, sin inre tro trogen och våga att stå upp för den kärlekens väg som handlar om att alltid värna om sitt eget, de sina och sitt eget vita folk. Varje ny dag som gives är möjlighet till kommande storhet – håll alltid den inre frihetsfanan högt.
Folkgemenskap!