Valframgång på vänstersidan i Norge

Läs hela artikeln på Nordfront: Valframgång på vänstersidan i Norge

Maktskifte i Norge • Tapp för högersidan och framgång för mindre vänsterpartier enligt tidiga resultat.

Norge har haft val och demokratiskt fått byta ut sina sionistiska ledare mot andra sionister. Den sionistiska falska liberala demokratin som i början inte arbetade helt uppenbart på att byta ut det vita folket här i Norden som den i början gjorde sken av att betjäna har stegvis sakta förändrats. Numera är strategin efter att ha placerat utvalda sionistiska hantlangare i varje större parti i norden med verkligt inflytande i samhället, att helt tydligt föra ideologisk sionistisk inre krigföring, genom att försvaga all nationell sammanhållning. I ett land som Norge ska så klart politiken endast vara inriktad på vad som är bäst för det norska vita folket, vilket inte är fallet. Det finns inte ett enda renodlat nationellt socialistiskt inarbetat parti för dem att välja på ännu som garant för sitt folks överlevnad. Det här politiska systemet med ett ständigt meningslöst växelbruk mellan vänster och höger utan förnyelse i skendemokratin känner vita nordbor igen allt för väl.

Massinvandringstaktiken där mörka rasfrämlingar importeras och tillåts ta över allt mer medan en vit ursprungsbefolkning helt sionistiskt fräckt trycks undan kan inte längre tillåtas att fortgå. Här i Sverige är vi mer lyckligt lottade genom att ha en starkt medveten nationell politisk opposition. Men även frihetskämpar i Norge är med på frihetståget genom NMR, vilket är viktigt. Nordens länder och vita folk som kollektiv har börjat dra åt samma håll för en allt ljusare framtid. Läsare som vill veta mer om landets och nordens sanna politiska opposition, besök Nordiska motståndsrörelsen:
Kategori: Politik på riksplan (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!