Vad säger du om andra? Del II

Harmlöshet

Det finns ett intressant begrepp i Indien som heter Ahimsa! Det kommer av A= icke, och himsa= skada! Icke-skadande alltså och kan sägas utgöra ett ideal!
Det svenska begreppet kan sägas vara Harmlöshet!

Det är oerhört viktigt att sträva att var harmlös i sitt tal!
Arthur Schopenhauer, den store tyske filosofen, -menar att definitionen på plikt är att inte skada andra. Vår tal är den första punkten där detta sätts på prov, dagligen!

Negativt oberättigat tal, är ett säkert sätt att skapa dålig karma, dålig sådd som mognar till skörd. Det vill vi inte göra!

Man skulle lite drastiskt kunna säga att, -Har du inget positivt att säga, så tig! (Riktigt så enkelt är det inte alltid.)

Vad vi KAN säga är en hel vetenskap.

Det är framförallt genom talet som dömandet kommer in i världen! Negativt tal har så lätt för att uttrycka fördomar och snabba omdömen om andra!
En bra regel när andra talar illa om dig är att inte svara negativt tillbaka. Inte försöka ”ge igen”! Var tålmodig i prövningens stund!

Yttrandefrihet och det goda ordet!?

Yttrandefrihet är enligt mig ett svårt begrepp. Tanke- och yttrande-frihet är viktigt i ett samhälle, men hur vi talar om andra är också det viktigt enligt de parametrar jag drog upp tidigare.
Den som yttrar sig bör ha klart för sig att allt tal har särskilda skördelags-effekter.

Man kan fråga sig innan man säger någonting: Är det rätt, sant och hjälpsamt!?
Om vi då vet hur vi inte bör säga! Så vad bör du då säga? Tala ord som bygger upp, förstärker, visar omtanke om andra! Ord som både är, men också kan, vara sanna.

Attraktionslagen

Det talas mycket om attraktionslagen. Attraktion betyder att ha positiva tankar och känslor för andra! Attraktion skall frälsa världen. Det är lättare att definiera vad attraktionslagen INTE är! Att skada andra är INTE attraktionslagen. I tankar, känslor ord och gärningar! På de fyra nivåerna behöver vi vara vaksamma. Och speciellt i vad vi säger om och till andra.

Låt allt som sker hos dig, ske i kärlek!