Vad kvinnor vill ha

Läs hela artikeln på Nordfront: Vad kvinnor vill ha

Vad är det kvinnor vill ha? • Emma Karlsson skriver här om vad hon anser är svaret på frågan.

1 gillning

Jag anser att det är fördomsfullt och kontraproduktivt att kategoriskt generalisera vissa mäns oförmåga att dela sk familjeplikter och familjeansvar pga synen på kvinnan som en för honom ny mamma. Exempel enligt artikeln existerar men det gör raka motsatsen också beroende på flera faktorer såsom sunt förnuft, pliktkänsla och hyfsat samordnat omdöme.

2 gillningar

Här blandar vi sanning med halvsanning och lögner, inte nog med det så försöker det målas upp en bild av att om du inte håller med i detta feministiska budskap så är du en oskuld eller en dåliga man som inte klarar av att hålla ihop ett förhållande.

Att vara en “lejoninna” är att vara precis som en man till sättet och är bara attraktivt hos en man som är feminin. Vilket dock många män är i dagens sjuka samhälle men mer sällsynt i nationella kretsar. Maskulina män vill ha en feminin kvinna för att det är attraktivt och ett förhållande utan attraktion är bundet till att gå under. Det är just den komplettering till varandra som är viktig och det ser man även bland homosexuella där man oftast lätt kan se vem som är “mannen” och vems är “kvinnan”.

2 gillningar

@XXX
Om du läser artikeln igen så ser du att Emma inte på något vis generaliserar. Förklara för övrigt hur man kan generalisera ”vissa män”. Det är väl inte generalisering?!
Emma uttrycker sin uppfattning kring majoriteten av män som i artiklar och skrift uttrycker sin syn på kvinnans roll i samhälle och familj.
De flesta av de männen har rätt i sak, om omständigheterna skulle vara annorlunda. Men så som vi lever idag, sett till hela befolkningen, har klyftorna mellan man och kvinna och deras roller i samhället minskat kraftigt. Då är det bara grisigt att bete sig som om situationen var annorlunda. Detta är dock, givetvis, en generalisering.

Mycket bra Emma Karlsson.

Du är en modig kvinna (det vet vi) som skriver detta för att män ska förstå.

Jag instämmer till 100 %.

Sedan när går ”starka kvinnor” och feminism hand i hand?
Vill du identifiera dig som lejoninna så är det helt okej, ”whatever floats your boat” som man säger.

Jag förstår varför man ska likställa feminitet med svaghet. Det finns inget attraktivt i svaghet, vare sig hos män eller kvinnor, eller tycker du det på riktigt? För det är precis vad du uttrycker.

Det här med hur ett parförhållande fungerar och rollerna inom detta är nog något som alltid har och kommer att diskuteras. Det är bara att titta på hur det kunde se ut i tidigare generationer. När det var jordbrukssamhället som var standard i landet Då var det ofta i förväg klart vad som förväntades av mannen respektive kvinnan. Mannen hade sina traditionella sysslor och kvinnan hade sina. När det var jordbrukstid var det mannen som gjorde det tyngre som att bygga på huset, plöja åkern, såga ned träd, ordna så att det fanns ved. Mannen jagade och fiskade, fans det djur på gården var det han som skötte det praktiska runt sådant som krävde mer krafter som att handha hästar, oxar och kor.

Kvinnan var den som skötte barn, hushåll, tvätt, matade höns, grisar getter, mjölkade kor och sydde och lagade kläder. Städning av huset var kvinnas område och hon brukade normalt inte ens vilja att mannen lade sig i hur hon hade organiserat det hela. Hemmet var kvinnans domän, mannen stod för för det tyngre och var den som hämtade hem mat och potatis, kvinnan skötte hushållet och barnen. Starka kvinnor har alltid funnits, vilket alltid har varit och är nödvändigt. När industrialismen kom och speciellt under andra världskrigets beredskapsår då förändrades kvinnans roll betydligt då hon började arbeta inom industrin och blev till en konkurrent på mannens tidigare domäner.

Det var plötsligt inte lika självklart vem inom ett förhållande som skulle göra vad, allt började med tiden flyta ihop mer och mer. När slutet av 1950-talet kom så var kvinnan alltmer jämställd med mannen och var mer en kompis än som en pusselbit i ett familjebygge. Det var och är väl även det som socialdemokratin alltid har verkat för. Det att göra kärnfamiljen till något som försvinner för gott och ersätts med ren rotlös individualism. Rätt snart stod därför mannen om han inte var rätt bestämd av sig, med ett förkläde på sig i köket och värmde barnvälling och strök tvätt, medans kvinnan kanske kom hem från fabriken som kranförare på stålverket och satte sig och pustade ut vid Tv:n och rökte en cigarett som var så vanligt bland allt för många under 60-talet.

Rollerna var ibland bytta liksom i många hushåll och mannen skulle dra barnvagnen och vara en del av hushållet och göra de mjuka sysslorna han med. Där någonstans lades grunden för den idag veka kvinnliga mansroll som kvinnor egentligen ser som rätt avtändande statistiskt sett, det är liksom inte en riktig karl längre. På samma sätt ser mannen en feministisk stark kvinna som rätt så avtändande generellt. Naturen har sina lagar och har präglat människan i tusentals år. Kvinnan lockar mannen med att vara kvinnlig och mjukare i sättet och mannen lockar kvinnan med ett starkare uttryck.

Numera behöver ingen ingå något parförhållande överhuvudtaget, alla klarar sig precis lika bra som singlar rent mänskligt sett ur ren överlevnadssynpunkt. Den sionistiska liberala demokratin har här gjort ett stort omvälvande jobb och faktiskt lyckats separera mannen och kvinnan från ett naturligt behov av varandra. Därför ska man inte förundras över varför barnafödandet hos oss de vita etniska svenskarna är så lågt generellt och ständigt i en nedåtgående utveckling. Mannen och kvinnan är inte bara jämlika här i landet, utan om man ser till vissa sektorer inom samhället där mannen hade en stark ställning är kvinnan överställd mannen. Det kan vara inom allt från tjänstesektorn, företagssektorn och politiskt, där mannen ofta är underställd kvinnan som är chef. Sådant är från början inte i samklang med naturens uppbyggnad, där hanen normalt är ledare.

Men i ett hem i vardagen är det inte meningen att en part ska slita och slava medan den andra parten beter sig som en slö slusk. Det finns ingen anledning om nu så ens förekommer att en man slänger sin smutstvätt omkring sig. Bara mannen och kvinnan hjälps åt och ser familjen som ett företag när det är krävande tider och drar åt samma håll löser det mesta sig. Men det måste alltid finnas tid för mysiga stunder och att bara få vara just ett par. Det kan inte bara vara vardag och inget mer då försvinner kärleken och förhållandet tar då snart slut. Det här är klassiskt som de flesta känner igen. Lite av det hela tog TV-serien Macken upp i ett avsnitt så här följer låten – Plocka upp efter dig med Galenskaparna och Aftershave: Plocka upp efter dig - YouTube
Folkgemenskap!

3 gillningar

Sedan feminismens uppkomst. Jag kan själv, jag behöver ingen man, jag är en stark självständig kvinna m.m är sånt ett visst folkslag har spytt ut i många år nu och samtidigt förkastat alla manliga attribut hos männen.
Förutom det faktum att kvinnor fysiskt är svagare än män så är det inte det det handlar om utan att feminin energi är undergiven och maskulin energi är dominant. Men när feminister pratar om starka kvinnor menar dom oftast dominanta kvinnor.

Har inget emot Emma så detta är inget personangrepp men hur är detta modigt? Hon skriver sådant som den stora majoriteten tycker i hela västvärlden?

En underbar version Emma. Får jag komma med några självupplevda exempel? : Våra atriumhus stod rätt täta intill varandra. Min make putsade fönster varpå en manlig granne yttrade: “Är det inte kvinnogöra, det där?” Svar: "Jag hjälper så gärna min kära fru. I bakgrunden hördes hans fru: "Där hör du, så svarar en riktig karl ". Efter en stund kom även grannen och putsade fönsterna och yttrade något om att han trodde att vår ideologi bestod av kvinnoförtryck. Min make svarade: “Det är mycket som man tror om oss - det mesta är lögn.”-- Emma talar också om starka kvinnor. De behövs, vid kriser när en kämpe blir förtvivlad. Flera gånger fick man bistå med tröst och uppmuntran, särskild när en “trofast” medlem svek som ibland rubbade administrationen eller organisationen - DÅ är det viktig att vara stark och behjälplig. Vi kvinnor har nog den förmågan att se mera lugnt i dessa situationer och påminna om hans vikt i kampen även utan den svikande medlemmen. Telefonhotelserna tog jag som uppgift att bemöta med min satiriska Berlinerhumor. Ibland roade det mig faktisk. Visst grälade vi med vårt temperament , mest när ekonomin var i botten. MEN så kom den 3,december 1983 som förändrade allt. Det första kravallmötet med påbörjade misshandelstendenser, Visst, hån, spe, det var vi vana vid inom Nordiska Rikspartiet, men misshandelstendensen kom med kulturförbättrarna och har sedan dess fortsatt mot alla nationella grupper. Kort sagt: Göran Oredsson och jag kom ifrån varandra under pöbelupploppet. Genom polisens ingripande - en annan sort DÅ - fann vi varandra nästan oskadade igen.( Hela händelseförloppet är nog så spännande, men fordrar en särskild artikel.) Från 1983 - 2010 - inget gräl. Den händelsen lärde oss att ta tillvara vår kärlek, ideologiska kampen som ett hållfast team. Motgångar kommer, ännu hårdare än under 80talet för Er kamrater. Om Ni stöder varandra inom familjen och tänker på alla glädjeämnen även inom kampen så behövs nog inte en sådan dramatisk upplevelse för att ta tillvara just TEAM känslan som kan stå emot alla motgångar. Ett är säkert: Med en kvinna vid sin sida är kampen mycket mer givande och för oss kvinnor är det en stolt glädje att få ta del av kampen. Då kan vi helhjärtat se upp till ER som verkliga MÄN. Är vi som aktiva kvinnor förmanligade? Inte alls i den bemärkelsen. Attraktiva är de , men klängväxt? NEJ vi vill bli aktade som likvärdiga kämpar och där får många män lära en del. Göran Oredsson var ett exempel : Visst chockade han en del medlemmar när han utsåg mig som partiledare. Han ville med detta bl. annat även bevisa att vi nationalsocialister inte är kvinnoföraktande. Nu har vi en kvinnlig statsminister. Magdalena Andersson Blond, proper, talar tydligt. MEN är hon bra för Sverige? NEJ !! Vi skall naturligtvis kritisera det mesta av hennes politiska indoktrinerade vansinniga åsikter men inte för hennes kön hoppas jag. Något har vi väl lärt oss av Emmas artikel?

Det kvinnor brukar säga att dom vill ha, brukar inte stämma med vad dom sedan väljer.
Anders Eklund fick en massa kärleks brev. Jag har fått frågan, vad ska man göra med sådana tjejer? Det är svårt att lagstifta om vad man får tycka om.
De kvinnlig reportrarna på P3 guld borde förbjudas att intervjua kriminella.
En historia från sjövärnskåren på sjuttiotalet. Alla lottorna hade blivit på smällen och aspiranterna fick ställa upp sig på ett led. Sedan pekade lottorna ut pappan. En kille fick allihop.
När jag gifte mig 1984 så hade det varit mycket tjafs innan. Efteråt har jag förstått att jag gifte mig med rätt. Jag gillar mjuka ambient tjejer, men det fungerar inte med dom för mig. Min fru var driver. Jag är 100% analytiker och dyslektiker. Sådana kompenserar med ännu mer analytiskt tänkande.
Vilka hjärnhalvor som är aktiva behöver inte stämma. Där emot måste de kemiska ämnena som styr hjärnan stämma om man ska vara ihop. Jag är seratonin och det var min fru också. Sedan fins det störningar där de stora grupperna är autism och ADHD. Bipolära hoppar mellan de båda. Om man har samma störning så har den ena lättare att förstå varför något händer med den andre. Jag har en skvätt ADHD och det hade frun också. Hon blev kvalitetskontroller, den killen som var innan henne gillade inte att skälla på folk. Hon var hos VD:n och han sa åt henne stick! Men han fick ge sig. Hon satt och käftade me 20 konstruktörer och sa att min gubbe han säger det här! Han jobbar inte här sa dom åt henne. Det slutade med en fråga till SKF och svaret som kom var det jag sagt. Hon var alltid tvärsäker på att det jag sa stämde och det var den tryggheten hon var ute efter. Hon kunde bråka med mig, men hon gick aldrig emot mig i ett beslut.

Visst är det modigt- Men se, vi vill påvisa att feminismen med fri abort, manshat, INTE innefattar vårt begrepp av en nationalsocialistisk kämpande kvinna. JÄMSTÄLLDHET även som mor och husmor utan att vara “klängväxt” till mannen utan en självständig del av kampen vi måste häva. Indoktrineringen från motståndarna som en underkuvad varelse inom vår ideologi har satt sina rötter.

Det är inte modigt, det är mainstream. Feminismen är så mycket mer än fri abort och manshat den försöker även förstöra den naturliga balansen i förhållanden samt mannen och kvinnas naturliga roller. Jämställdhet är satans påfund och finns inte att hitta någonstans i det verkliga livet. Betyder det att kvinnan är mindre värd? nej självklart inte men att vi är olika och är bättre lämpade för olika roller i livet annars finns det ingen komplettering av varandra.

1 gillning

Lite humor skadar väl inte? En Höger man Boman, då det var lite roligare inom politiken: Under riksdagens diskussion yttrade en ettrig sosse eller vänster kvinna när debatten blev häftig; “Vad är det för skillnad mellan man och kvinna??” Lugnt svarade Boman; “Jag tycker vi klär av oss, så får vi se,” (Vilket liv det blev från oppositionen,)

2 gillningar

Bra skrivet med många bra poänger! :heart_eyes:

Min kritik i första meningen av mitt inlägg var allmängiltig och inte riktad till specifikt Emma. I andra meningen berör jag artikeln på ett allsidigt sätt vilket betonas ii texten. MVH

Vad är det för “män” som slänger sina smutsiga kalsonger på golvet? Om det är enda problemet är det ju bara be han lägga dem i tvätten hädanefter. Ingen är perfekt men alla bör jobba på att förbättras och hjälpas åt.

I tredje riket var aldrig kvinnor del av de väpnade styrkorna. Däremot hjälpte de till som sjuksjöterskor med att ta hand om sårade. Män och kvinnor bör komplettera varandra inte vara jämlika.

Förutom psykiskt sjuka kvinnor som vill vara män verkar de flesta kvinnor trivas med vara undergivna. Därför dras så många svenska tjejer till islamistiska pojkar. Islam har rätt om kvinnor.

Skitsnack. Du låter lite som en Incel. Blev ditt svaga ”man” ego skadat efter läsningen? Du verkar inte förstå vad som författaren menar och förstår inte heller på hur kvinnor eller verkligheten funkar heller. Istället sätts en sorts försvarsmekanism igång hos dig och du babblar genast skitsnack. Det primitiva beteendet sätts bara igång när man känner sig kränkt. Är du inte en kvinna bör du inte säga emot en kvinna när hon skriver om vad hon finner är attraktivt beteende.

“Incel” är ett slags genus “vetenskapligt” sjukdomsbeteckning på män som inte ständigt har massa sex eller ligger runt. I deras marxistiska värld är det då något fel på den mannen då inte vänsterkvinnorna “vill ha honom”. Vad är det för fel att inte vara porrberoende och ständigt vilja ligga runt? Är det fel på mig om jag mår bra även utan? Borde de inte vara männen som ligger runt som skulle ha en sjukdomsbeteckning? Kan tillägga att jag inte är någon oskuld och att jag haft förhållande.

Håller med om det där “incel” begreppet. Har att göra med rådande Tinder-normen att ligga runt istället för att vara seriös.

Att bilda en vit familj är det mest revolutionära man kan göra just nu, men även det svåraste just nu då rasblandning och feminism trendar.
Den vita killen som har svårt att hitta en seriös bra vit tjej som inte är feminist och “anti-SD” etc. ska numera också skambeläggas som “incel”. “Ofrivilligt celibat” - som att sex är det enda viktiga i livet.