Vad innebär egentligen Natos artikel 5?

Läs hela artikeln på Nordfront: Vad innebär egentligen Natos artikel 5?

Artikel 5 är själva grunden i den säkerhet som Nato-förespråkarna längtar efter • Men betyder Nato-medlemskap verkligen att man automatiskt får militär hjälp av USA i skarpt läge?

1 gillning

Väldigt bra och informerande artikel. Många, inkluderat mig själv, har säkert ingen aning om detta du förklarar. Dina slutsatser lyser med sin frånvaro hos våra riksdagspartier.

Jag längtar efter en folklig revolution som kastar ut alla (S) och deras legoknektar från maktens boningar.
Då skall inte nato lägga sina näsor i blöt och lägga sig i våra angelägenheter.
(NATO kan absolut användas för att tysta folkliga protester !!)

Sionismen har många sätt att bakbinda händerna på en från början självständig nation om de politiker som sitter och styr är med i de utvaldas junta. Krigsalliansen Nato är inte bara kostsam i form av slöseri med skattepengar. Det värsta är att landet i och med att en liten grupp internationalister kanske får som de vill, då har de helt utan folkets medgivande officiellt gjort landet till en måltavla för ett på sikt kanske kommande kärnvapenkrig. De enda som tjänar på något sådant är väl de som hatar det vita folket.

NATO kommer försvara (((amerikanska))) intresse. Inget annat.