Vad är det förträffliga med nationalsocialismen?

Istället för att kanske fokusera för mycket på vad nat.socialismen är emot, så kan man fokusera på vad nat.socialismen är FÖR.

Här har det äntligen lyfts en tanke om att positivt fokusera på nationalsocialismen som politik i dagens samhälle skulle man kunna säga. Förstår att alla kanske inte riktigt har tagit del av vad det hela handlar om i grunden när det gäller vårt vita nordiska och svenska folks kamp för överlevnad.

Ska man fokusera på vad nationalsocialismen är FÖR, så är det faktiskt så enkelt att citera några ord från motståndsrörelsens hemsida: ”Nationalsocialism handlar om vad som är bäst för vårt eget folk som en kollektiv enhet. ” För dig som vill veta lite mer om det politiska alternativet till dagens eskalerande antivita samhällsförfall, besök då redan idag Nordiska motståndsrörelsen: Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)

Folkgemenskap!

1 gillning