Uppsalapedofilen sågade datorgenomgång

Läs hela artikeln på Nordfront: Uppsalapedofilen sågade datorgenomgång

INRIKES • Att datorer genomsöks för att se om enheter innehåller barnporr är inget som går hem hos Uppsalapedofilen Kim Böndergaard. Nordfront har tidigare rapporterat om pedofilen Kim Böndergaard, dömd för sexuella övergrepp mot en 4-årig flicka, och om dennes förehavanden på sociala medier och forum. Bland annat har pedofilen uttryckt sympatier med det numera…