Uppdrag granskning visar hur "transvården" skadar barn

Läs hela artikeln på Nordfront: Uppdrag granskning visar hur "transvården" skadar barn

440 behandlade barn på 5 år • Ryggkotsskador, avstannad tillväxt, leverförändringar, sänkt bentäthet, psykiska problem - några av följderna.

När människan leker Gud! Så går det åt helvete! Det viste nog dom som skrev sions vise protocoll och greve kalegeri också.

Dagens HBTQP-terror är djävulsk ondska. Den måste krossas och de ansvariga måste ställas till svars! :imp: :skull:

Transvård och könsdysfori, två ord som var helt okända i världen för inte så länge sedan. Numera tycks åldersmässigt myndiga vuxna ofta ha en förståndsnivå som tyvärr verkar ha en hel del brister när det gäller det mest fundamentala skulle man nog faktiskt kunna påstå. Det är något som väl pandemibluffen med alla dess turer hit och dit när det gäller Covid-19 influensan borde ha visat alla med ett mer öppet sinne om inte annat. Det här att barn ska behövas drabbas av föräldrars tanklöshet är faktiskt rätt så trist även om man kan misstänka att föräldrar ofta delvis är delaktiga.

Det går tydligen att slå i folk de mest befängda idiotier och märkligt nog även bli trodd bara man låter någorlunda förtroendeingivande, har rätt titel och bakgrund, samt befinner sig i rätt sorts sammanhang och envist upprepar samma felaktiga information tillräckligt länge. Det här med propaganda och hur den rent psykologiskt fungerar är tydligen ytterst få medvetna om numera. Psykologi är alltid ett av de mest användbara vapnen i varje form av modernt informationskrig. Här har nog ingen missat att det pågår ett könskrig som startade med ordet jämställdhet.

Nationella som har lärt sig tänka själv och ofta kollar upp alla påståenden med hjälp av flera olika källor och sedan funderar och tänker själv innan beslut i olika frågor tas är mycket mer skyddade mot helt sinnessjuka beslut gentemot vad godtrogna som bara följer kanske ett enda expertråd är. Medicinskt brukar man väl ofta när det gäller större beslut använda sig av en eller flera läkares bedömningar innan man låter sig eller de sina behandlas med något icke reversibelt ingrepp.

Innan datorer, mobiler och nätet fanns så var det medicinskt även då möjligt att kolla runt innan medicinska beslut om ingrepp togs. Man kunde ringa privatläkare över hela landet, ta kontakt med patientgrupper eller läsa böcker på bibliotek och liknande. Förr tänkte många människor generellt mer och var kanske därmed mindre utsatt för att hamna i situationer som de inte helt bemästrade. Det har väl sagts att vita är oerhört ärliga och väl därmed lätt låter sig luras då de lätt tror att alla människor och även kanske rasfrämlingar fungerar på samma sätt.

Många läkare är numera i beroendeställning till, och eller anslutna till olika forskningsgrupper, läkemedelskoncerner och liknande som många vet. När exempelvis ett nytt preparat som ett nytt vaccin eller tabletter mot en influensa hårdlanseras med både hot, skrämsel, piska och morot borde många klockor kanske ringa. Men den som inte tänker själv när så ges tillfälle att göras, blir lätt ett offer för medicinska experiment eller trender som beskrivs i artikeln om den så kallade transvården. Som förälder till ett omyndigt barn har man ett stort ansvar. Det duger inte att säga att man inte förstod om man helt rimligen borde ha förstått att ett medicinskt beslut mot ens barn var felaktigt.

När misstanke om att det föreligger medicinskt felaktig bedömning ska man omedelbart självklart kontakta flera källor och höra sig för om det rimliga i att fortsätta en behandling. Naturligtvis borde det inte vara på det här sättet, man ska alltid egentligen kunna lita på att sjukvården vill väl i alla olika vårdrelaterade situationer. Men när det nu är som det är så måste man som så ofta numera tänka lite mer själv och inte låta exempelvis experter i TV inspirera en till att slöa till i tanken. Det brukar ofta sägas att läkare inte gillar att patienter är pålästa, vilken man nog kan förstå. Okunniga är ju så mycket lättare att styra än de som är lite mer insatta i verkligheten.

Könsdysfori hos barn och unga är inget nytt, det ingår ofta i utvecklingsprocessen. Som barn, tonåring och ungdom handlar det om att hitta sin egen identitet, viket vuxna kände till förr. Människor som känner sig vilse i sin kropp som vuxna behöver inte heller låta sig steriliseras. Transpersoner har väl alltid funnits, vilka väl löst det mesta genom att byta kläder och inte kön. Naturens vilja ska man självklart inte försöka sig på att bemästra. Det måste väl även kanske påpekas att det alltid har funnits någon förälder som önskat sig att deras barn var född med ett motsatt kön, sådana föräldrar ska väl inte få medverka till förstöra oskyldiga barn.

Föräldrar som utsätter sina barn för sånt här borde tas bort eller placeras i livstids straffkoloni där de kan göra en samhällsinsats. T ex att sortera atomsopor inför slutförvar på landets kärnkraftverk.

Jag brukar kalla dom för köns förvirrade. Och dom som ska utreda vad dom är, köns genier. Fast även en unge klarar av att förstå vad det rör sig om.

Föräldrarna borde fråntas sina barn.