Unikt myntfynd på Gotska Sandön

Läs hela artikeln på Nordfront: Unikt myntfynd på Gotska Sandön

Ena myntet från kejsar Trajanus tid • Andra från perioden under kejsar Antonius Pius styre.