Ung man döms till böter för svast-ica

Läs hela artikeln på Nordfront: Ung man döms till böter för svast-ica

“Burnade” hakkors med elsparkcykel • Flera såg märket utanför Ica-butiken • Döms till böter

Märkligt att hollywoodjudarna inte åker dit för “missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.” när dom formligen vältrar sig i hakkors i sina förljugna nazistkalkonfilmer - eller kan det vara så att de har patent på hakkorset?

Vad den här unge mannen har gjort verkar i själva verket vara ett patentintrång.

Säg det som inte kan stjälas av en viss folkgrupp.

Det är intressant att se hur opreciserat utformad lagen, HMF eller mer korrekt, lagen om hets mot folkgrupp är och tydligt ofta syns användas just för att kanske kunna användas för att hetsa mot någon för stunden obekväm folkgrupp. När en person, och då främst om denne tillhör den vita folkgruppen och synligt ger uttryck för en spirituell känsla och kanske spontant hyllar den mångtusenåriga religiösa symbolen för solen och lycka, då så ska en yttrandefrihet plötsligt kanske inte råda. När idag vissa tillskyndare av denna tveksamt utformade lag - HMF, vilken enligt alternativ media har ett uttalat syfte att trycka ned de mänskliga rättigheterna. Då, främst för vita att uttrycka en personlig åsikt, som kan var av andlig natur. Då handlar det enligt många på nätet om en farlig väg de styrande valt att gå rättsligt och demokratiskt. För en lag som lätt kan tolkas godtyckligt och användas lite hur som helst, riskerar på sikt att undergräva hela rättssamhället och i stort tilltron till lag och rätt. Det är väl sagt att alla ska vara lika inför lagen, men så är det idag inte när det gäller HMF, den lagen är flytande och appliceras på den dömde utifrån exempelvis en uppskattning om en politisk tillhörighet och kanske sammanhang. När det gäller domstolar, ska man vara medveten om att domslut ofta färgas av nämndemäns och domares egna personliga politiska åsikter. Skulle det hända sig att tillräckligt många i en domstol ser exempelvis solkorset som en symbol för en tusenårig religion, och inte läser in andra politiskt laddade betydelser kan lätt en dom för ett och samma lagförda brott då bedömas helt olika. Lagen om HMF är därför enligt många rent lagvidrig.

Jag vill också ha en svast-ica… :grin::+1:

1 gillning