Undersökning: Fysisk träning effektiv mot ångest

Läs hela artikeln på Nordfront: Undersökning: Fysisk träning effektiv mot ångest

Från högintensiv ångest till lågintensiv på tolv veckor • Korrelation mellan träningsintensitet och grad av minskning på symptomen.

Jag tror inte det bara är träningen, även om träning gör nytta vid deprition. Det är när dom kommer ur den miljö som orsakat det, och får klara och tydlig regler. Så fungerar det både för hundar, ungar och även folk.