Under sanden - ett historiskt drama om tyska krigsfångar

Läs hela artikeln på Nordfront: https://nordfront.se/under-sanden-ett-historiskt-drama-om-tyska-krigsfangar

Nordfront tipsar om Under sanden • En dansk-tysk produktion som visar att unga tyska krigsfångar tvingades röja minor efter andra världskriget.

Det är många historier om verkligheten som måste berättas för att den sovande vita nordiska icke-judiska befolkningen ska förstå hur vinklad och förljugen historieskrivningen verkligen är. Det enda egentliga trumfkortet judisk makt har är sin historia om gaskammare och förintelsen. Som nationell vet man hur det ligger till med sanningshalten i den kan man kanske säga. Det kanske är dags att vi det vita folket börjar tala om alla hemskheter sionismens hantlangare begått och gör mot oss än. Kanske dags att tvångsvaccinera lögnens hantlangare med sanningens renande vaccin liksom…

1: Danskarna hade det mycket bättre under den s. k. ockupationen - än vi i Riket rent försörjnings mässigt.
2 Rörande är pojkarnas resonemang; Vi måste försöka att överleva, vi skall ju bygga upp vårt land igen. . ( Har vi hört sådana ord från de nuvarande " utomeuropeiska flyktingar" som härjar i vårt land med bidrag och otacksamhet? )

1 gillning

Stämmer bra. Tyskland betalade punktligt för alla varor som beställdes och levererades till Tyskland. Under den så kallade ockupationen under andra världskriget upplevde Danmark sin högsta konjunktur någonsin, något som danskarna inte gärna vill kännas vid. Även Sveriges ekonomi gick på högvarv tack vare leveranserna till Tyskland.

Den dagen Sverige går med i NATO kommer vi att bli utsugna av deras (((bankirer))) som kräver att vi ska köpa undermålig krigsmateriel till (((ockerpriser))) - VARJE ÅR. Redan nu, innan vi ens är med i NATO har den svenska regeringen köpt det undermåliga luftförsvarssystemet Patriot till ett saftigt (((ockerpris))).