Tyskland varnar för "värsta svälten sedan andra världskriget"

Läs hela artikeln på Nordfront: Tyskland varnar för ”värsta svälten sedan andra världskriget”

Hundratals miljoner människor kan drabbas av akut hunger • Tyskland föreslår nu stopp av produktion av biobränslen.

Först försökte dom att döda oss med covid-19 och vaccin, det fungerade dåligt. Nu ska dom svälta ihjäl oss. Kan vi inte fråga lilla Greta vad dom håller på? Hon borde veta.

En perfekt storm på gång. :+1::rofl:

Färre människor på jorden vore en mycket bra sak tycker jag. Vi är 8 miljarder nu. När jag gick i skolan på 80-talet var vi bara 5 miljarder och redan det var 3-4 miljarder för många.

Dagens citat av författaren Adolf Hitler:

”Hur mycket än jorden förmår påverka människorna, skall likväl resultatet av detta inflytande alltid vara olika alltefter de raser, det är fråga om. Jordens ringa fruktbarhet kan sporra den ena rasen till de högsta prestationer, hos den andra blir den endast orsak till det bittraste armod och slutligen undernäring med allt vad därav följer. De anlag, folken bära inom sig, äro städse bestämmande för det sätt, på vilket yttre inflytanden inverka på dem. Samma förutsättningar, som komma den ena rasen att hungra ihjäl, uppfostra den andra till hårt arbete.”

(Mein Kampf)