TV4 anklagar Paludan för "kopplingar till Wagnergruppen"

Läs hela artikeln på Nordfront: TV4 anklagar Paludan för ”kopplingar till Wagnergruppen”

Har kartlagt 8 000 personer med “koppling” till ryska privatarmén • Sex av dem kan kopplas till ett gammalt VK-konto som kanske tillhörde Paludan.

Lögnpressen är fantastisk! På att komma på nyheter! Mitt förtroende för Paludan är inte stort!

1 gillning

Har inget förtroende för varken pedersten eller fulmedia. I synnerhet inte de senare. Stram förhud kommer inte att komma in i riksdagen så det bekymrar mig inte.

Sionismens media har alltid sina metoder…

Här följer dagens citat av författaren Adolf Hitler:

”Det är framför allt denna tidningspress, som genom en fanatisk förtalskampanj gör ned allt, som kan räknas som ett stöd för det nationella oberoendet, en hög kulturell ståndpunkt och nationens ekonomiska självständighet. Den går med förkärlek till storms mot de karaktärer, som inte vilja böja sig för de judiska maktbegären, eller vilkas geniala egenskaper synas juden som en fara. Ty för att bli hatad av juden är det inte nödvändigt att man bekämpar honom; det räcker med misstanken, att den andre antingen en gång skulle kunna komma på den tanken att bekämpa honom eller på grund av sin överlägsna genialitet bidra att öka styrkan och storheten hos en mot juden fientligt stämd nation.”

(Mein Kampf)

En typisk JMSM-anka som riktar sig till hjärntvättade och knappast till den medvetne.

Det kan vara på sin plats att poängtera att Yevgeny Prigozhin inte har en judisk mor, utan endast en far och farfar ur den stammen, så han är knappast jude ur judiskt perspektiv, följaktligen bör han inte heller kallas jude av vare sig redaktionen - som nu gör misstaget för andra gången - eller oss andra.

1 gillning

Vi i redaktionen bekänner oss inte till judendomen och lägger ingen större vikt vid en talmudisk definition av vem som är jude eller inte. Istället har vi en biologisk syn på judenheten och raser i allmänhet.

1 gillning


Hahahahaha!! Är du dum eller??!!
Kolla fotot! Är inte det en jude som till och med passar som en karikatyr i Der Stürmer?!

Som alla slaver så skall dessa undermänniskor avlägsnas liksom sjukdomar från jordens yta

Ska man bedöma vem som är jude efter utseende kan man nog hitta många fler. Jag bedömer som dom bedömer och jag har aldrig sett eller läst någonstans att denna man bekänner sig till judendomen. Men jag ska ändra mig så fort någon kan bevisa motsatsen. Tack för visat intresse.

— Är det så att vi har provokatörer som kan ha kopplingar till främmande makt och det har effekt på en så viktig process som Nato-medlemskapet finns väl all anledning att titta på det här = Den Hultqvist talar om egentligen är sig själv och de övriga förrädarna som sitter på makten i Sverige.

1 gillning

Paludan platsar i sandlådan absolut ingen intelligens ! Har man ingen hjärna kan man bränna det ena och det andra.
En clown!

1 gillning