Tusentals sjukvårdsanställda stängs av i Grekland

Läs hela artikeln på Nordfront: Tusentals sjukvårdsanställda stängs av i Grekland

De anställdas överklagan avslås • Regeringens storsinthet: “Vi ger er ännu en chans”

Bra att folk börjar göra motstånd!

Coronadiktaturens förtryck fortsätter dagligen i världen och människor delas nu upp i olika grupper. De som kryper och fogar sig enligt sionismens sluga agenda. De som vågar hålla på sina mänskliga rättigheter att bestämma över sin kropp och säga nej till en experimentsubstans kallad för vaccin. De som vågar ha annan åsikt än de för tillfället styrande ska tydligen tryckas ned och fråntas alla möjligheter att försörja sig. Personliga åsikter och en egen självrespekt ska helt klart krossas, så har alltid totalitära diktaturer fungerat. Det är först när de små och ekonomiskt obetydliga samlas som en enhet och ställer de ekonomiskt starka ledarna mot väggen som sådana fasoner historiskt brutits. På nätet har många på senare tid talat om att de styrande förvandlats till psykopater. Nationella vet att planen är att förslava och utrota de vita. Nationalsocialism är vägen till en annan världsordning. Kärlek till sitt eget vita folk och frihetslängtan kan aldrig krossas av de slugas ondsinta strategier.
Folkgemenskap!

1 gillning