Turkar demonstrerar mot Sverige efter Paludans koranbränning

Läs hela artikeln på Nordfront: Turkar demonstrerar mot Sverige efter Paludans koranbränning

Turkar som demonstrerar anser att det begåtts en attack mot alla muslimer • Svensk ambassadpersonal tycker Paludan är en idiot.

Någon kanske borde upplysa dom att han är sionist sodomit och allt annat än kristen svensk .