Tiondel av Lettlands parlament kastas ut

Läs hela artikeln på Nordfront: Tiondel av Lettlands parlament kastas ut

Bara vaccinerade får representera folket • Inte ens via nätet får de delta - fruktar man digital covid-19?

Sionismens Covid-19 diktatur hårdnar och de sluga och maktfullkomliga visar det som nationella har vetat så länge, att demokrati bara är ett ord utan något innehåll.

1 gillning

Hur kan man få det till att göra sig av med förtroendevalda politiker som är kritiska till vaccinet skulle skapa förtroende?

Vet att Lettland är ett av de hårdast drabbade länderna av Corona om man tyder statistiken. De har till dags dato 3765 registrerade dödsfall som är förknippade med sjukdomen per en befolkning på 1.9 milj. Så om Sverige hade varit lika drabbat så skulle vi haft ungefär 20 500 dödsfall.

Så om vi backar tiden lite tillbaka till runt augusti så låg det kumulativa dödstalet på runt 2500 vilket per hänsyn av befolkningsmängd var lägre än i Sverige då (skulle motsvara 13500 dödsfall, och Sverige hade 14500 i augusti). Sedan började dödsfallen ta fart och rusa upp mot vad det är idag nu under november månad (antalet registrerade smittfall fick en peak sista veckan i oktober). Så det blev en “hotspot” med en snabb spridning tydligen.

När man betraktar Lettlands vaccinationsstatistik så ligger den på 58.8% fullvaccinerade det är visserligen lägre än i Sverige som har 67,3%. Tycker ändå det borde vara betydligt nog för att stoppa eller begränsa spridningen hade vaccinet gjort sitt jobb.

Det väcker många frågor såsom hur stor andel av de som avled var vaccinerade, åldersdemografi, hur stor andel var överviktiga och/eller hade en underliggande sjukdom som gör dem mer utsatta, även etnicitet. Speciellt bland de som nu avled efter augusti.

Det väcker också funderingar kring hur de klassificerar dödsfallen; att de har en strikt policy där ett dödsfall klassas som coronarelaterat först efter noggrant ha utrett att det faktiskt var sjukdomen. Eller om de har en policy där alla som dör inom en vecka efter ett positivt covidtest per automatik klassas som coronadödsfall. Det betyder att om du är coronapositiv och ramlar och slår ihjäl dig ovanpå trappan, eller ihjälkörd av en buss så det alltså ett coronadödsfall. USA har kritiserats för att alltför lättvindligt klassat dödsfall som coronarelaterade. I Sverige finns det olika källor som klassar olika. Socialstyrelsen tror jag har en mer strikt policy medan andra myndigheter såsom folkhälsomyndigheten kör med “dör inom en vecka efter ett positivt covidtest” som coronadödsfall.

Om det skulle kunna påvisas att den nya spridningen beror på att folk inte har vaccinerat sig så kan jag förstå hans drag. Men det finns länder som har väsentligt lägre vaccinationsgrad som inte har drabbats lika hårt. Kanske skulle slutsatsen vara tvärtom, att de som har vaccinerat sig har ett försvagat immunsystem som gör dem mer sårbara för viruset. Det är allmänt känt att när man framställer ett vaccin så kan effekten bli att kroppen överreagerar mot viruset och man blir sjukare än om man inte har vaccinerat sig. Det är förstås något man beaktar när man tar fram ett nytt vaccin. Hur det föreligger med mRNA-vaccin är för mig okänt. Vet att man blir väldigt fort censurerad och blockerad när man försöker diskutera detta på vanliga fora (typ på nyhetssajter såsom Ars Technica, Scientific Medicine, m fl) så det är svårt att få bra information. För mig låter iallafall inte censur, blockering och tvång som metoder som skapar förtroende bland folk.

Kan också nämna att Litauen har haft en liknande ökning i höst (dödstalet skulle mostvara 23 500 i Sverige), och så även Estland (som inte har drabbats så hårt ändå, vi skulle ha haft 13 500 fall om vi låg på samma nivå som nuvarande Estland). De har ungefär samma vaccinstatistik på 58.5 - 62.7%. Sedan om man skall vara korrekt här så låg vaccinationsgraden på 48% i Lettland när den nya spridningen drog igång så det kan vara så att som en reaktion gick fler folk och vaccinerade sig.

Sedan har det ju gått över två år sedan spektaklet började så frågan är om det inte rör sig om en ny influensasäsong som nu har dragit igång i baltländerna och om dödsfallen som kommer nu är i enlighet med vad som brukar förekomma under en influensasäsong. Det har dock gått väldigt fort med en dödsfallsökning som skulle motsvara 8 300 nya dödsfall på två månader i Sverige.

Edit: Hittade följande sida med mer detaljerad statistik för Lettland:

Där finns information om åldersdemografi och andel vaccinerade, men bara för oktober månad. Skulle vara mer intressant hur det ser ut för november månad. Vaccinationsgraden var då 48 %. Så det är fler fall med coronapositiva bland de ovaccinerade än de vaccinerade. Med hänsyn till andelen coronapositiva så är dödligheten ungefär samma för de som är vaccinerade som för de som är ovaccinerade. Men det skulle kunna argumenteras för att fler bland de som är vaccinerade än för de som är ovaccinerade är mindre benägna att utveckla symptom som gör att de väljer att gå och testa sig. På ett likartat sätt skulle det å andra sidan kunna argumenteras att de som vaccinerar sig är mer försiktiga och är mer noggranna med att inte låta sig smittas med mer strikta hygienrutiner och att hålla avstånd.

Ponera att coronastatistiken på sidan ovan är korrekt, då ger en grovräkning att vaccinet har i Lettland gett ett 70% skydd mot att få svåra symptom och att dö av sjukdomen. Det hade varit otroligt bra om sjukdomen hade varit mycket dödligt. Säg att sannolikheten att dö av sjukdomen är 0.01 % en ganska låg sannolikhet så minskar den risken herfvidlag ner till 0.003 % vid vaxinering. Vid så låga sannolikheter blir det till att vi jagar tiondelar här, men ur ett samhällsperspektiv blir resultatet ett synbart färre antal ockuperade intensivvårdsplatser.

1 gillning

Ett långt meningslöst svammel!

Här är vad och vilka som håller i covidtrådarna:

Vet du hur mycket 1000 dollar per sekund är? Det är 8787 SEK varje sekund.

Gibraltar vars HELA befolkning är fullvaccinerad har infört bland de hårdaste restriktioner världen skådat inför julhelgen.

Big Pharma har skapat sig ett så lukrativt geschäft som världen aldrig någonsin skådat och de tänker inte släppa ifrån sig det frivilligt.

DET ÄR UPP TILL VAR OCH EN ATT TA ANSVAR OCH LÅTA BLI ATT FÖRGIFTA SIG SJÄLVA OCH SIN AVKOMMA!

Coronapandemin är ett fenomen som visar att de som styr tillsammans med media kan manipulera majoriteten av mänskligheten i stort sett hur som helst om den enskilde människan inte har förmåga eller vilja att tänka själv. Den som har följt med dagligen sedan slutet av 2019, då den till synes helt medvetet långa och utdragna historien om influensan Covid-19 började ta fart medialt. Den som har varit utsatt för en massiv daglig kampanj, som med piska och morot helt syftat till att bryta ned det kritiska medvetna tänkandet. Den är vid det här laget rätt så trött på coronatjatet, vilket tycks vara medvetet planerat från början. På samma sätt som media envetet propagerar för att få enskilda att anamma abstrakta tankesätt och normer som att det trots fakta om motsatsen verkligen skulle finnas exempelvis fler än ett kön och inga olikheter mellan världens alla raser, vilket är fel, då det faktiskt kan påvisas rent logiskt som alla seende och mer rationellt tänkande förstår.

Medicinskt är Covid-19 tidigare i år i bland annat Norge klassat som influensa och som sådan inte alls att betrakta som någon ny digerdöd som det ofta har framställts som i medias propaganda för att kavla upp skjortan och ta olika sprutor som betecknas som DNA eller mRNA relaterade. Innehållet i sprutorna har varierat en hel del och modifierats en hel del beroende på tillverkare och distributör. Under de två år den så kallade pandemin har pågått har innehållet beskrivits vara, nanopartiklar, spikproteiner, parasiter, oxider, genmanipulerande material, polyetenglykol och på DNA-nivå delar av till och med HIV-AIDS virus. Det är inte svårt att hitta information om antalet producenter av Covid-19 vaccin för den intresserade, här en länk till en officiellt tydligen godkänd källa då det faktiskt står att läsa om vaccinpreparat på Wikipedia, här en länk: Covid-19-vaccin – Wikipedia

Den som väljer att tänka själv om det rätta i att genom tvång som covid-pass gå med på att ta nödgodkända preparat som i tusental här i landet har rapporterats behäftade med många svåra biverkningar. Den ska enligt styrande betraktas som en suspekt individ, vilket man kan se om man läser en rapport framtagen våren 2021 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den kopplar ihop ord som - konspirationsteorier och Covid-19 och talar om informationspåverkan. Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning (msb.se) Detta är en intressant läsning för den som vill förstå hur de styrande idag tänker.

Det går nu mot säsongsinfluensa så nu tar säkert säkert vaccin-propagandan ny fart. Många med starkt nedsatt immunförsvar lider som alltid risk för att smittas av influensa som alla säkert vet. Innan någon tar den första sprutan eller låter sig exponeras för upprepade injektioner av ett till synes riskabelt preparat kan ta en titt på vad läkare och forskare säger om Covid-19 kampanjen: Svenska läkare kräver vaccinstopp efter fuskavslöjande | Fria Tider Det finns metoder att minska risk för smitta, där god handhygien och någon meters avstånd inomhus är bra att tänka på. Det är även självklart viktigt att undvika folksamlingar på små ytor som kan medföra hög smittorisk. Det kan även som vanligt vara bra att ta lite extra vitaminer som C och D, men i måttliga mängder. För övrigt måste nog de flesta tänkande förstå att Corona-diktaturen sedan länge totalt har spårat ur.

1 gillning

Det var inte min avsikt i föregående inlägg att propagera för vaccintvång eller drakoniska restriktioner. Vaccinet är inte riskfritt att ta och jag tycker varje enskilt individ borde själv kunna göra sin egen avvägning mellan risk och effekt och fritt kunna välja om han vill vaxxa eller ej, utan att bli stigmatiserad eller utsatt för diskriminerande restriktioner som en konsekvens av beslutet.

Tyckte bara det var intressant med den statistik som kommer ifrån Lettland. Den visar ju att vaccinet verkar ha haft effekt i Lettland i Oktober månad. Sedan kan man föra argument kring om statistiken verkligen stämmer, om den har blivit manipulerad eller om det finns något annat än själva vaccinet som gör att det blir sådana här samband.

Intressant med Gibraltar. Skulle vara intressant med bakomliggande data. Alltid bra att få in data ifrån olika länder så att man kan jämföra. Just nu är det antal smittfall, frågan är hur det slår ut på antalet IVA fall och dödsfall. Kanske är dessa fall på samma nivå som vanlig influensa.

Läkemedelsjättarna kanske har pengar nog att muta ett land såsom Lettland att frisera upp sin Coronastatestik men statistik ifrån många olika länder är desto svårare att göra åverkan på.

1 gillning

Det är faktiskt så att man ännu inte isolerat viruset som skapar Covid-Sars 2. Det är också så att som man testar idag med PCR inte har en förmåga att avgöra om det är Covid eller vilken influensa som helst. Det här med att covidsmittade rusar i höjden kan lika väl vara säsongsinfluensan som är vanligt vid denna årstiden. Vad jag hört nämner ingen den vanliga höst och vår flunsan, har den nu mystiskt försvunnit? Nej givetvis inte!

Stackars folk som fortfarande är så vettskrämda av regimens korrupta banditer. Så skrämda att dessa de låter sig injicera vad skit som helst som ingen har en aning om vad innehållet är. Ännu värre när föräldrar låter injicera sina små barn som bevisat inte dör av Covid 19. Dessa föräldra kommer aldrig någonsin att förlåta sig själva om det i framtiden visar sig att deras barn blivit sterila eller värre dör p.g.a. vikande immunfösvar. Nevrosedyn återkommer i mina tankar.