Taktik och strategi inför valet!

Det är bra att stå på egna ben men det utesluter inte att man rör dem i en gynsam riktning. Allting har sin tid och och vägen framåt är inte alltid spikrak. Det väsentliga i kommande val är inte att fördöma illusioner bakom en stängd dörr utan att räcka fram en öppen hand för enhet och folkgemenskap. AfS är ett borgerligt parti med politiska begränsningar som varken talar om ras eller nationell socialism. NMR kan faktiskt avgöra om detta parti kommer in i riksdagen beroende på vilken positionering rörelsen kommer att ha. Ett taktiskt och kritiskt stöd för AfS kan väcka sympatier oavsett valresultat medan ett eget agerande kan avgöra att AfS inte kommer in i riksdagen vilket knappast skulle gynna rörelse. Ett taktiskt och kritiskt stöd får AfS svårt att förbanna , det vore opsykologiskt kontraproduktivt, och skulle partiet komma in gynnar det sympatierna för NMR. Fundera på detta!

Värt att notera är ju även att NMR är större och mycket mer än ett parti

AFS är ju bara ett sakpolitiskt parti med målet att komma in i riksdagen.
AFS fick över 20k röster i sitt första val, relativt (jämfört med t.ex SDs första val) är det imponerande

nationell socialism pratar ju dom inte om för att det inte är ett nationalsocialistiskt parti. Men AFS erkänner ras och folkskillnander, bevara sverige svenskt är ju ett slagord AFS använder

AfS fick 20219 röster i senaste valet och ett par tusen blev det väl för NMR (naturligtvis “kasserades” många röster för både NMR och Afs men låt oss betrakta det hela utifrån en enhetstanke i vårt folks primära intresse) Valen som sådana är underordnade vårt folks behov av att göra gemensam sak i praktiken. Den ambitionens förverkligande förutsätter att beröringsskräck såväl som sekterism får stå tillbaka för sunt förnuft och samverkan. I det perspektivet bör vi svenskar, organiserade såväl som fritänkare som vill försvara vårt folk, slå oss mentalt fria från inskränkthet, sekterism och dogmatisk stelhet. Valet är ett utmärkt tillfälle för enhetstanken som är möjlig oavsett organisationstillhörighet och som på sikt är mer värd än någon väljarstapel.

1 gillning

Just därför kan jag tänka mig rösta AFS. Ej för att likna en kuf som tror på att “taktikrösta” på ett urvattnat alternativ. Men lite taktiskt tankade får man (kanske tyvärr, gör själv ont i ens idealistiska själ) allt ha, med tanke på AFS 20k röster är en stabil grund att börja på. Även värt att tänka eftersom AFS faktiskt står för rasmedvetenhet och BSS tanken, det är ej nationalsocialism nej MEN det är bättre än inget att få in i kyrkomötet/fullmäktige/riksdag.

Som jag poängtera i tidigare inlägg: NMR är STÖRRE än bara ett parti, NMR är en mycket bredare rörelse.
Möjligtvis, för att säkerställa att någon nationell (som än inte blivit mellanmjölk a la SD) röst kommer in i högre instanser så är en röst på AFS i ordning.

Ett kritiskt men samtidigt konstruktivt och realistiskt stöd för AfS är fullt möjligt att utveckla i ett folkkamratligt tonläge och med ett motiverat gemensamhetstänkande. Några hundra eller tusen röster kan avgöra. Om nu AfS mot förmodan kan komma in i någon kommun eller tom i riksdagen så är det trots allt övervägande bra som det nu ser ut. Om detta inte förverkligas så kan det inte skyllas på splittring och egensinne från den radikala nationalismens sida. Behovet av utomparlamentarisk enhet och kamp kommer att bli tydligare.

1 gillning

Många decenniers indoktrinering och historieförfalskning har inneburit en omfattande beröringsskräck. Detta faktum måste bekämpas med en praktiskt tillämpad attityd innehållande så stor samverkan som möjligt i olika frågor. En uträckt hand, kamratliga kontakter och gemenskap i olika former är nyckeln som öppnar upp för sympatier och förståelse och på sikt tar bort blockerande stelbenthet och förutfattade meningar.

Oavsett AfS:s “mellanmjölkspolitik” är partiet en faktor som utan tvekan förmått samla stöd inom den nationella “förskingringen” vilket bör inspirera till eftertanke och en logisk positionering som förmår inspirera och utveckla. Många av de oorganiserade såväl som anslutna, vilka nu puffat på AfS i kyrkovalet, är radikalare än partiet som sådant vilket bekräftar det faktum att innehållet är viktigare än formen.

AfS bör göra ett bättre och ett intensivt jobb för att ta SD väljare, det är där deras utbud ligger. Lyckas dom med det, då kommer allting med AfS och den nationella rörelsen bli mera intressant.

Det kan vara svårt att förmå SD väljare att lägga en röst på ett mera radikalt parti. Kyrkovalet visa dock att de tappat röster, och antagligen kommer tappa mer i valet. Är folk trötta på att rösta och inser att det inte leder till något, eller är det flera faktorer inblandande, och vad är lösningen? Själv tror jag att det inte finns en bra lösningen, att AfS och NMR existerar är just nu till för att ge folk som är missnöjda en röst hörd, vilket är bra, men hur kan rörelserna växa om intresset kvarstår att vara lågt?

Ingenting är statiskt stillastående även om det ibland kan tyckas så i dessa sammanhang. En kommande enhet av frontkaraktär som samlas kring primära huvudfrågor kan “bryta ny mark” bland de svenskar som hittills trott sig sakna seriösa alternativ. De sociala orättvisorna i kombination med enorma kulturkrockar utgör den jordmån som ackumulerar ett växande missnöje inför en kommande reaktion. Defeatism och tusen undanflykter kommer inte att kunna bromsa behovet av genomgripande förändringar i långa loppet. Tålamod, seghet och envishet som utmynnar i raseri är nordbons signum så låt aldrig skenet bedra visheten.

Det väsentliga i nuläget måste vara att skapa svensk och vit gemenskap för maximal enhet i de absolut viktigaste sakfrågorna och i dess förlängning bygga upp en enhet inför avgörande politiska/sociala målsättningar. Historiska plagiat visar inte vägen framåt!!! En ny tid kräver nya metoder. Om vi inte förmår förstå det blir vi hopplösa och närmast religiösa utopiska förlorare typ “på stället marsch”! Kontraproduktivt och garanterat nederlag! Vi har en framtid endast om vi förstår att sluta inveckla och börja utveckla! I annat fall blir allt en hopplös utopisk sekterism.

en med Jesus är en majoritet, tror jag Gud Fader förtäljt.

kan man inte också se det som om det vore fördelaktigt om ens fiender ser det man gör som oerhört komplicerat, och kke tappar lusten eller iaf förståelsen om vad det är man håller på med?

menar internet är väl inte särskilt anonymt. det vi skriver här kanske tas upp om hundra år eller längre tid, som bevis för -whatever-,

jag pratar som en dåraktig man säkert, kommer ihåg när jag var “liten” så resonerade som jag så att det bästa sättet att lura någon är att prata sanning. sen har jag spelat massa poker också , men det var väl för många levningar fför mig. påminner om ett möte med Satan förresten, som blev groteskare och groteskare för varje gång jag tänkte typ “haha rätt åt dig” typ, sicken galen djävel den där,

(rätt sinnessjukt faktiskt och jag rekommenderar inte nån att tänka så. man tänker heller på Jesus, som tog på sig våra synder, och led för det…) och jag vill inte rekommendera någon att rösta på Sossarna eller MP “bara för att”. jag har testat det. och de har mig veterligen inte omvänt i abortfrågan än.

folkgemenskap i all ära, men lagen är och ska förbli lika för både invälling och utfälling

nåden är ju bäst, såklart

Det mesta är väl sagt i denna tråden och min förhoppning är att ledarskapet förmår fånga upp och utveckla de tankegångar som här presenterats. Ideologier och principer måste hela tiden utvecklas i relation till en föränderlig verklighet. Tes och syntes måste utmynna i nya möjligheter enligt den lagbundna sanning som säger oss att ingenting är statiskt stillastående. Med detta vill jag avsluta denna tråd!

1 gillning

AfS är utan tvekan infiltrerat av Tor Paulssons frimurargäng varpå all typ av samverkan med detta parti är kontraproduktivt och förkastligt.

1 gillning

tänker du på expos artikel som påstår “Funebo svarade med att påstå att Steen och Paulsson var nazister och att de »såg judar och frimurare bakom varje hörn«.(5)”

:heart_eyes: