Syrien stärker sin roll i Mellanöstern - till USA:s förtret

Läs hela artikeln på Nordfront: Syrien stärker sin roll i Mellanöstern - till USA:s förtret

Arabländer vill förbättra relationerna med Syrien • Amerikaner och judar gråter tillsammans.

Det har inte varit något inbördeskrig i Syrien!

Kriget i Syrien bedrevs av USA´s, Saudiarabiens och Israels legoknektar. Det var ett rent aggressionskrig med syfte att roffa åt sig Syriens oljetillgångar och förändra maktbalansen till det hett åtrådda Snorisraels fördel.

2 gillningar

“Storisrael” skulle det ha varit - men shit same.

1 gillning

Vi hade en pizza bagare här på orten från Syrien. Han menade på att det inte var något fel på Assad. Det var dom religösa idioterna det var fel på. Det gick inte att prata med dom. Han var ingen troende muslim.

En icke-troende är ingen muslim alls, och en moderat muslim kan läsa om sitt straff i Koranen 2:85.

2 gillningar