Sverige och Finland varnas åter för att gå med

Läs hela artikeln på Nordfront: Sverige och Finland varnas åter för att gå med

Ny studie: Stärkt Nato-stöd i Sverige • Finsk ”säkerhetspolitisk rapport” om medlemskapets fördelar.

Läs om Kalmarunionen och dess upplösning. Detta är så nära en krigsförklaring man kan komma.
Så ansåg Gustav Vasa, och jag kan inget annat göra än att instämma. Historien talar sitt klara språk.
Om en svensk befälhavare eller statsman tycker annorlunda är det bara att beklaga, det är förräderi alternativt fanflykt och myteri. Ingen visdom i världen kan rättfärdiga ett sådan sak.

1 gillning

Dessa ständiga hänvisningar till sk opinionsundersökningar är inte något man kan lita på. Olika bostadsområden har olika syn på saker och ting och vad säger att undersökningarna är sanningar och inte beställningsverk?? Vem/vilka kontrollerar det?

2 gillningar

“Opinionsundersökningarna” torde vara påverkanskampanjer. Allt för att få människor dit man vill, till den “rätta” uppfattningen. Det är i alla fall vad jag tror.

1 gillning

Till och med Magga Haggan tror på att Putins mot drag, blir en atombomb över Stockholm. Då är Sverige utraderat och finnarna har bara en sak att göra. JudeSA kommer inte bry sig om eller hjälpa några småstater i Norden. Dom kommer inte vilja ha ett kärnvapen krig med Ryssland. Hade Hitler tvekat om, att skicka en atombomb till London, om han hade haft någon?

En opinionsundersökning om folkets ställningstagande till om det bästa är en beslutande folkomröstning med JA eller NEJ innan eventuellt medlemskap i NATO, när kommer den i sioniststyrd media…

Precis, tror aldrig jag blivit tillfrågad i hela mitt snart 50 åriga liv, möjligt de väljer sina “slumpmässiga” tillfrågade?

Mycket tveksamt då Hitler hade respekt för Englands byggnadskonst och beordrade att skona dessa från bombningar. Läste någonstans också att han varnade för efterverkningarna som han anade skulle bli katastrofala och även skada folket i sitt eget Rike. Hur många gånger i förtvivlan han yttrade; "Jag vill inte krig, jag vill bygga!! " Där var han nästan fanatisk . En sådan karaktär passar absolut inte med atombombs förstörelse?

Vi får hoppas på det.
När jag gjorde lumpen i slutet på sjuttiotalet, så fick jag lära mig det här. Så det är inget nytt militär strategiskt tänkande. Putin kan invadera Gotland och Åland och få samma resultat. Vi får se vad som händer.