Straffen för utomäktenskapligt umgänge runt 1600-talet

Läs hela artikeln på Nordfront: Straffen för utomäktenskapligt umgänge runt 1600-talet

Förr fanns det straff för att ta en kvinnas mödom för att det blev svårare att gifta bort henne • Det fanns även dödstraff mot de som vanhelgade äktenskapet genom att vara otrogna.

Synen på erotiskt umgänge har skiftat mellan århundraden och t.o.m. årtusenden.
" De gamla grekerna " hade vissa ideer och i andra kulturer som Egypten var äktenskap mellan kusiner så vanligt att Farao blev missbildad.
På 1968-1980 tal var PK tjejerna sysselsatta med att resa runt till fängelser för att erbjuda sex till fångar. Det kallades " fångkamp " .
Hasse & Tage släppte en vedervärdig film som hette "Släpp fångarne loss -det är vår " ( skall stavas med e ,)
Vi har utsatts för en totalt vidrig nedbrytande verksamhet/påverkan sedan slutet av 1960 talet.
Det är egendomligt att någonting fungerar !!! De flesta väljare är faktiskt ganska rubbade. 2,3 milj utlänningar , nedlagt jordbruk i stora delar , alla industrier sålda till utländska ägare , slöseri , korruption…men väljarna fortsätter att välja missdådaren.

Kul att läsa att folk för bara 400 år sedan la stort anseende i vem deras döttrar och söner gifte sig med. Man gifte sig även ungt och skaffa barn tidigt, helt underbart i nationalsocialistisk anda. Även om det idag finns en liknande selektion så är det åt det motsatta hållet. Många äktenskap rinner ut i sanden, rasförräderi, homosexualitet, perversitet, listan kan göras oändlig.

Promiskuitet är lågstående, tyvärr så existerar den hos oss den ädla rasen också. Det kanske är fel att straffa folk till döden, men nu pratar vi 1600-talet där kyrkans och kungens lag rådde. Dock så var hela samhällsbildningen upplagt att promiskuitet hölls lågt, och de som ändå tog chansen behöver inte bara bero på perversa anlag. Det är ändå fel att gå bakom ryggen på en käraste och sina barn, både då och nu. Där är ingen lösning till detta, även de högsta ledarna i NS hade ett dubbelspel men de förespråka inte detta levnadssätt. Idag har frimureriets liberalism gett upphov till detta stora problem vårt folk står inför, ett levnadssätt från tidig ålder och politisk frihet som gör det svårt att ett par verkligen kommer kunna älska varandra villkorslöst och hålla ihop livet ut.

kommer ihåg en sida eller vad det var, av nån kyrkobok jag läste för något år sedan. handlade om straffet som prästen eller vad det var - gav till ett par som levde ut sina lustar utanför äktenskapet. deras straff var att leva tsms under samma tak.

kanske kommer ihåg fel. men det låter nästan som en utopi! och med det vill jag inte förminska kvinnors förmåga till vansinne.

hellre en (välsignad i äktenskap) galen kvinna än en teve i mitt hus.

bögarnas “kärlek” till kvinnor låter jag stå på sidan i mitt resonemang. sorry government och svt

Man skall icke bedriva hor med sin mor, ty då kan man bli far till sin bror! :+1:t2:

-Gamla visdomsord.