Storm - Hellre död än röd

Läs hela artikeln på Nordfront: Storm - Hellre död än röd

Musik • Denna vecka presenterar Nordfront låten “Hellre död än röd” med Storm.

Musik med Storm och, Hellre död än röd är rätt så talande på flera sätt…
Det är rätt märkligt hur lätt sionismen har att manipulera den som inte har lärt sig sitt folks historia. Kommunismen höll en gång på att få fäste i Sverige, men oro för Rysslands Sovjetstyre ledde fram till en brytning och Socialdemokraterna fick makten då i stället. Vänsterrörelsen var från början på arbetarnas sida, visserligen med tanken på den internationelle arbetaren. Det handlade förr även mycket bland annat om kampen mot den ekonomiska orättvisan som att en liten grupp rika kapitalister helt utnyttjade arbetaren som i stort sett en lågt avlönad slav utan större värde.

Vänsterrörelsen här i landet var ursprungligen inte en rörelse avsedd för att feminisera folket och verka för antivit invandring av Afrikaner och Araber som nu är fallet om man ska tala klarspråk. Om man ser på Vänsterpartiet Kommunisterna exempelvis så var de stora inom tung industri, det var ofta män inom gruvnäring, stålproduktion, byggbranschen och liknande som var medlemmar. Man kan utan tvekan säga att gårdagens vänsterfolk skulle känna sig rätt vilse i vänsterrörelsen. De ungdomar som idag slåss för värderingar på vänsterskalan slåss egentligen för det motsatta.

Som ung är man ett lätt offer för sluga krafter som vill utnyttja den energi unga besitter till kanske helt egna syften som inte är det som de säger till den unge att det handlar om. När man inte är insatt i politik ur ett bredare spektrum utan endast har fått en liten del av verkligheten klar för sig. Då är det lätt att tro att det lilla man besitter i kunskap är allt och inget mer. Nationalsocialismen var ett kort tag inspirerad av kommunism och fackföreningstanken, men snart lärde sig de nationella sanningen bakom dessa två rörelser. De var inte oberoende och fristående, utan styrdes av kapitalisterna som utnyttjade människan som en lågavlönad slav under orättvisa villkor.

När man tittar på Sverige har samma fenomen existerat, där makten i form av en regering ofta styrd av Socialdemokrater varit ihopkopplad med fackföreningsrörelsen. När ett sådant system råder har arbetaren ingen makt alls förutom kanske en något billigare premie på en sjuk eller livförsäkring hos ett försäkringsbolag kopplat till fackföreningsrörelsen. Det är lätt att gå vilse i begreppen om man sitter mitt i smeten så att säga. Men om man tänker efter så handlar partipolitik egentligen om att splittra ett folk i olika små grupper som inte kan komma överens om nästan någonting. Det kan man väl se om man tittar på senaste årens regeringskriser som byggt på att sionism fått råda.

De senaste årens höga siffror med icke-vita invandrare med en helt annan värdegrund och synsätt på det mesta gentemot nordiska eller västerländska värderingar borde väl även hos vänsterfolk väcka en hel del frågor. Kan detta verkligen vara bra för folket, arbetarna här och vårt lands ekonomi. Många har idag insett att propagandan om att öppna sina hjärtan för fri invandring skapar problem. Man är inte en ond människa för att man älskar sitt eget folk och sätter de sina allra först. Det är aldrig bra med stridigheter inom ett och samma folk. Som etnisk svensk kan man ha olika åsikter politiskt, men att med våld försöka tvinga någon att ändra åsikt är fel, det gynnar bara sionismen.

Många vänstermänniskor har vaknat och insett att nationalsocialismen av idag är något helt annat än vad Hollywood och oftast judiska filmmakare har förmedlat. Det är lätt att tro på det man hör och läser om man inte söker sig sanning från fler källor. Det finns mer än TV4 och SVT, de största tidningarna har ofta minst av sanning om stora frågor. Det sägs ofta att NMR är våldsbejakande. Sanningen är väl den att motståndsrörelsen anser man alltid har rätt att försvara sig mot angripare, vilket väl faktiskt är helt naturligt och även fullt lagligt, vilket väl vore mycket konstigt annars. Information är viktigt, det kan nog alla enas om. Därför rekommenderas nu ett besök hos det parti som kämpar för landets framtid - Nordiska motståndsrörelsen:
Kategori: Politik på riksplan (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!