Statsbesökets andra dag: Kinesisk-rysk samverkan för en multipolär värld

Läs hela artikeln på Nordfront: Statsbesökets andra dag: Kinesisk-rysk samverkan för en multipolär värld

Rysk hyllning av kinesisk fredsplan • Samarbetet lovprisas – och utvidgas.