Språkförbistring inom äldreomsorgen – patientsäkerheten hotas

Läs hela artikeln på Nordfront: https://nordfront.se/sprakforbistring-inom-aldreomsorgen-patientsakerheten-hotas

Dåligt integrerade invandrare jobbar fortfarande inom äldreomsorgen • Svenska pensionärer vanvårdas i onödan enligt ny enkät.

Det syns på många sätt i samhället att respekt för de äldre som har byggt Sverige saknas helt hos de styrande som mest vill fösa in mörka rasfrämlingar överallt där de bara kan för att försköna statistiken. Har haft en äldre släkting med stort omvårdnadsbehov efter en mindre stroke.

Hemtjänstpersonalen gjorde då för några år sedan ett oerhört viktigt jobb. men precis som artikeln beskriver så fungerade det inte alls när nya “svenskar” med mycket bristande språkkunskaper skulle sköta ett jobb som kräver kunskap i det svenska språket. Det var ofta man som anhörig fick rycka in och styra upp saker när det spårade ur helt totalt.

Många av de mörka rasfrämlingarna hade språkkunskaper som kanske låg på ett svenskt litet barns nivå. Det var alltid värst i semestertider när en ensam vikarierande invandrare skulle göra vårdjobbet själv. Man fick då kanske förklara vad ord som kniv, sked, gaffel, fat och ett glas var för något. Man ska väl inte ge de styrande något tips kanske, men snabbast kommer en utlänning in i sin roll som vårdare om invandraren har en helsvensk handledare med sig tills språkgrunderna i jobbet sitter som de ska.

Respekten för de äldre som byggt detta land tycks alltså helt saknas hos de styrande. För det hänger inte på pengar, det ser man väl på att det finns hur mycket som helst när det gäller massinvandring och löner till antivita folkfientliga politiker.

1 gillning

Det fans en film som hette”de omutbara” idag får den väl heta”de obildbara”

1 gillning

Dessutom blir vårdtagarna våldtagna också, men det är väl höjden av rasism att påpeka.

1 gillning

Nu kommer jag säkert få mycket skit för detta, men jag känner att jag måste skriva det…

Kan inte alla karriäristkvinnor bara svälja sin inbillade stolthet och börja ta hand om sina föräldrar på heltid, istället för att lämna dem på äldreboenden som är ett lotteri i vilka som kommer få bra omhändertagande.

Karlar kan väl också hjälpa till i detta, men kvinnor är mer biologiskt utrustade för att ta hand om såväl gamlingar som småbarn.

!945 - arbetade på ett ålderdomshem i Karlshamn. Hur var åldringsvården då? I alla fall lugnare med stadig personal. Vi tog oss tid. En stab av fast personal började blandas med polsk, norsk, finländsk arbetskraft. Fick samsas. Språket var inte så överhängande irriterande, vi hjälptes åt och då lärde sig den nya utomsvenska personalen rätt fort då de på den tiden var intresserade att lära sig. 100 Kr med mat och rum i månaden plus vissa tillägg vid nattjänst. Personalen var inte indelat som i dag med rengöring, skötsel, vård utan vi fick göra allt och ändå gick det lugnt oh sansad till. Maten var bra, vi fick det samma som de
gamla . Hade tid att gå ut med dem, det ordnades utflykter både med slädtur och buss. Rörliga pigga åldringar hjälpte till med vad de orkade och kunde. Samlings rummen inredda med äldre möbler, gungstolar och trivsel.- Sign. Jovisst är nog lite okunnig om hur dagens åldringar med senilitet är beskaffade? De är äldre, hygienen måste skötas av kunnig personal med tålamod elakheter kan hagla över skötarna, konstiga påståenden om stöld förekommer osv. Då är det absolut bättre att ha dem på institutioner där söner och döttrar kan hälsa på och se till att de sköts bra. Åldersrelaterade hem skall genomgående kontrolleras och naturligtvis vara socialstatliga utan vinstintressen. Personalen skall kunna språket innan de anställs och inte skrämmas med hucklen eller liknande. (1945 blåa klänningar och vita förkläden - en brosch om man har utbildning.) - Många år senare besökte jag min arbetsplats har de trivsamma möblerna bytts ut mot tråkiga sterila stela möbler, gungstolarna var borta där satt inga gamla och samspråkade,- samlingsrummet var tomt. . .

2 gillningar

Det är allmänt känt hos de som arbetar inom hemtjänst och äldrevård att deras arbetsplatser ofta används som dumpningsplatser för bidragsberoende invandrarkvinnor från tredje världen som har mycket små möjligheter till egen försörjning på den öppna arbetsmarknaden och på så sätt frisera arbetslöshetssiffrorna.

Om en svensk i äldre eller hemtjänstvård framför önskemål om svensk personal riskerar vederbörande numera att betraktas som RASIST!

Om en muslimsk vårdtagare från t ex mellanöstern kräver att bli vårdad av en av de sina (med rätt könstillhörighet dessutom) så betraktas detta i Sverige numera som en MÄNSKLIG RÄTTIGHET!

2 gillningar