Slaget vid Poltava

Läs hela artikeln på Nordfront: Slaget vid Poltava

28 juni 1709 • Denna dag stod slaget vid Poltava, vars utgång fick förödande följder för den svenska stormakten.

Varje tid har sin egna slag…

Dagens citat av författaren Adolf Hitler:

”Så falla kulturer och riken samman för att lämna plats för nya skapelser. Blodsblandningen och den därav förorsakade sänkningen av rasnivån är den enda orsaken till att gamla kulturer dö ut ty människorna gå inte under till följd av förlorade krig utan på grund av förlusten av den motståndskraft, som endast det rena blodet äger. Det, som inte är god ras här i världen, är strunt. Allt världshistoriskt skeende är ingenting annat än yttringarna av rasernas självbevarelsedrift i god eller dålig bemärkelse.”

(Mein Kampf)

Det går inte att besegra Ryssland. Inte Karl XII, Napoleon och Adolf Hitler. Så många offer, och det fortsätter. Sverige har hållit fred i ett par 100 år, beundrades för det, men NU sabbar den degenererade PRIDE regeringen allt för att i demokratins namn ansluta sig till NATO. Om den nu skall besegra Ryssland, med sin återhållsamma moralideologi, är väl för oss knappast önskvärd anno 2022?