Skapandet av genier och välutbildade människor

Läs hela artikeln på Nordfront: Skapandet av genier och välutbildade människor

De säger att vi behöver importera “genier” och välutbildade människor • Men varför göra det när vi kan skapa dem själva?

1 gillning

Hei!
Arthur Jensen skrev at Geni = Evner x Arbeidsomhet x Kreativitet. Det er sjeldent at noen er sterke på alle tre områder. Noen kan ha evner (for eksempel IQ eller musikalitet), men de er late eller mangler kreativitet.

Jeg er av den oppfatning at det er noen svært få genier som driver samfunnet fremover, gjennom innovasjon. Vi andre kan gjøre små forbedringer.

Charles Murray skrev i sin bok «Human Accomplishment» at 97% av de største geniene siden det 14-ende århundre kom fra europa. Det viktigste vi kan gjøre for å skape flere genier vil derfor være å øke fødselstallet på hvite mennesker!

Dersom vi importerer rasefremmede vil det være det motsatte av hva vi trenger. De negative effektene kjenner vi godt, men det værste er at det fører til redusert fruktbarhet hos kvinnene våre. Den totale effekten av økt kriminalitet, økte boligpriser, redusert tillit, økt mistrivsel og reduserte lønninger er at fremtiden blir utrygg. Dette påvirker kvinners lyst på barn negativt.

Rasbiologiska Institutet har ju fått massor av kritik i efterhand. Det var ju trots allt bara dåtidens genetik och DNA forskning. Det finns ingen anledning att be om ursäkt .
Tvärtom !!!
Det finns folkgrupper där alla upptänkliga insatser för att " inkludera " gruppen med majoritetssamhället har misslyckats i ca 500 år.
När man 1930-1950 tal äntligen börjar få fason på gruppen genom aktiv ett barns politik mm , så raseras allt genom en vanvettig invandringspolitik.
Som om inte detta vore galet nog importerar vi analfabeter med vidskepliga föreställningar , som aldrig någonsin kommer att kunna utföra ett betalt arbete.
Hå-hå-ja-ja

Skapandet av genier och myten om allas lika värde är väl något som länge debatterats. Det är rätt fånigt att tala om att alla människor föds som blanka papper och är lika, det är bara att förminska naturens storhet och förneka dess rika mångfald inte minst i raser. Det här talet om alla människors lika värde på alla områden är något som medicinskt helt motsägs med en klar tydlighet. Däremot föds alla människor med en lika stor grundläggande människovärdighet som de sluga ofta tycks försöka lägga en helt annan betydelse i för att kanske blanda bort korten och för att ändra den verklighet som råder till att införa ett abstrakt tänkande utanför naturens egna lagar. Man får ofta lätt intrycket av att det idag pågår ett politiskt listigt rävspel för att endast trycka ned det vita folket. Men inte kan väl de styrande försöka att föra vanligt folk bakom ljuset…

Hur som helst, varje nyfött barn är unikt och bär på biologiska och även i många fall skilda rasmässiga egenskaper som ofta är knutet till olika kontinenters utveckling och och förutsättningar. Barn av vit respektive mörk ras ser inte bara olika ut, de fungerar ofta mentalt på rätt skilda sätt gentemot varandra, inte minst när det gäller temperament. Många raser tycks helt vara anpassade för den region de ursprungligen kommer från. När det gäller tanken om genialitet så finns det en del forskning i ämnet. En nyckel i ekvationen är att gener av olika slag som barn ärvt från föräldrar och släktled bakåt är en grund som gör att vissa människor kan ha lätt för en sak, medan de har svårt för en annan. Diverse sjukdomar, men även skillnader i mentalitet, intelligens och benägenhet för att utveckla vissa negativa eller positiva beteenden står ofta att finna i det ärftliga.

Genialitet är något som är svårt att mäta egentligen om det inte handlar om ett smalt specifikt område inom kanske tänkandet, men alla blir inte matematiska snillen, helt enkelt för att naturen inte har begåvat alla med den talangen. Precis som alla inte har lätt för att skriva eller läsa. Mycket av det man känner igen som genialitet handlar om att ta vara på en medfödd talang och att utveckla den. Man kan exempelvis vara bra på många olika saker samtidigt, men den som redan som liten får bra förutsättningar att utveckla en specifik talang som den unge kanske känner starkt för kan snart framstå som ett geni på det området. Med rätt träning och en daglig övning inom någon kategori som kan vara inom det konstnärliga, praktiska eller kanske en idrott eller i stort vad som helst så förädlas medfödd talang så att genialitet nästan framstår som helt tveklös. Denne persons gener som styr sådan talang kan sedan i gynnsamma förhållanden föras vidare till avkomma i ett senare släktled.

Människor är alltså inte lika även om sådant påstås och som sagt, alla kan inte vara bra på endast samma sak, då fungerar inte ett samhälle. För det behövs läkare, ingenjörer, uppfinnare och även alla andra yrkeskategorier vilket alla vet. Men det man alltid ska förstå är att de styrande använder orden om ”allas lika värde” för att trycka ned landets vita ursprungsfolk. Stolthet för sina nordiska förfäder och nationell känsla är inget som en sionistisk överhöghet uppskattar när de så hårt arbetar för att till synes utrota den vita rasen. Det folkutbyte som pågår i vita länder där sionistiska politiker importerar mörka rasfrämlingar av helt klart beräknande ideologiska skäl skapar därför problem som är kalkylerade och kända. Det borde väl kanske om inte annat den nu senaste rapporten från BRÅ om invandrares brottslighet visa. Nordbor har som vita generellt en annan mental samhörighet gentemot de mörka utomeuropeiska. Som alltid har naturen sin egen inbyggda lag och aldrig någonsin blir svart, vitt bara för att någon så kallad expert kanske propagerar slugt om en verklighet som inte finns. Det behöver man då inte vara något större geni för att förstå om bara viljan att tänka själv finns.

1 gillning

I både Sverige og Norge ble sigøynere sterilisert frem til 70-tallet. De fleste mener det var en grusom praksis, men det har utvilsomt bidratt enormt til å redusere skaden som disse folkene ville gjort på vårt folk.