Skadliga ämnen i livsmedel

Jag har sökt lite efter information om högfluorerade ämnen m m i mat och livsmedelsförpackningar. Högfluorerade ämnen lagras i kroppen och är fertilitetsstörande och kan skada foster, ge för tidig födsel och beteendestörningar för barn m m. Det hjälper ju inte om vi lyckas rädda vårt folk från mångkultur och utblandning om svenskarna dör ut för för att vi inte kan få barn. Jag har inte tillgång till internet så mycket hemma nu då jag väntar på att det ska komma ett erbjudande om halva priset på bredband som jag brukar få då och då, och jag är inte så bra på att skriva så jag ska fatta mig kort och inte skriva någon längre insändare. Hoppas att jag kan inspirera några till att själva sätta sig in i ämnet och kanske skriva en insändare.

Dixoiner (tror jag det var) får vi mest i oss från fisk, frukt och ägg, Framförallt fisk från Östersjön och insjöar ska man akta sig för. Tonfisk innehåller mycket kvicksilver har jag tidigare läst. Åtminstone Arla använder slam från reningsverk på sina åkrar och det är speciellt feta mejeriprodukter som smör och mjölk med hög fetthalt som kan innehålla mycket skadliga ämen. Här är några intressanta länkar:

https://www.miljomagasinet.se/artiklar/150422-miljogifter-i-barnmat-och-mjolk.html

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser