Säpo: "AI behövs i jakten på hot" - kräver lagändring

Läs hela artikeln på Nordfront: Säpo: ”AI behövs i jakten på hot” – kräver lagändring

Personliga integriteten inte hotad enligt Säpo • ”Inte vi, utan AI som ska behandla datan.”

Zuckerberg har gjort en AI robot som pekar ut honom själv, som jude och manipulativ. Jag undrar vad skräpo blir utpekade som?

1 gillning

Det enda som är bra med det totala övervakningssamhället, som de styrande nu inför steg efter steg, är att samma verktyg även kan användas åt andra hållet när vindarna har vänt, och det är dags att hitta de skyldiga till att landet i det fördolda styrts inifrån för andras intressen och inte för det vita svenska skattebetalande folket. Det finns inte ett enda etablerat sittande parti som kan få ordning på landets eskalerande förfall. Rösta på – Nordiska motståndsrörelsen: Nordiska motståndsrörelsen 2022 (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

1 gillning

Och skulle de fly landet och vår kontinent kan vi alltid skicka terminators och slaughterbots efter dom. Som givetvis har inbyggt ansiktsigenkännade teknologi. Så behöver vi inte bekymra oss om att hitta dem och begära dem utlämnade. Robotarna programeras till att hitta och eliminera sina offer.