Samvete och ära

Läs hela artikeln på Nordfront: Samvete och ära

Jacob Vullum jämför begreppen “samvete” och “ära” • Hur fungerar begreppen i det moderna samhället?

Samvete kan många idag identifiera, men ära är något abstrakt och kopplas ofta ihop med något negativt. Exempelvis “äregirig” är ett ord som i mångas öron ter sig negativt. Samma ord kan givetvis också betyda att man strävar efter ett ärofyllt liv och med en gång blir ordets betydelse positivt.

För inte så många årtionden sedan fanns fortfarande något så ålderdomligt som hette moral. För att förklara ordets betydelse enligt vad jag lärt mig så tänker jag länka till en text jag skrev för många år sedan https://www.dropbox.com/scl/fi/gag1ogw46naetjh2yyiun/Moralen-som-f-rsvann.docx?dl=0&rlkey=34slw2gey9x6rsf9zvwyy3e1z

Flera decenniers erfarenheter som jag skulle kunna berätta mycket om säger mig att det i dagens dekadenta samhälle finns ett överflöd av dålig moral som stundom i sin konsekvens fött alternativet och begreppet god moral. Vi idealister är starkare än vi kan ana om vi bara begriper att förenkla och uttrycka vår entusiasm på rätt sätt så att budskapet når in i själarna och ger oss en god jordmån tillbaka. Denna kraft kan flytta på berg när den rätta andan finns! Frågan är hur pass lyhörda vi förmår vara och hur mycket vanligt folkvett vi kan väcka liv i på rätt sätt? Det är ännu en öppen fråga tyvärr!

Äras den som äras bör !!! Stor ära till detta forums redaktion och skribenter.!

När man talar om ära och samvete så kommer man som nationell osökt in på klassiska ord i detta eviga ämne som många kanske sällan använder i ett dagligt tal, eller går omkring och tänker på som sådant. Men nordbor som vit folkgrupp har allt sedan vikingar haft hederskänsla och och hållit ära och trohet till kampen för de sina och sitt folk högt. Det talas här även om samvete och att det på något sätt inte skulle vara helt kompatibelt med vad ära står för.

Men den människa som eventuellt skulle sakna samvete är inte en person som fungerar i ett kollektiv under en ledare. Saknas samvete, då är den personen utom just kanske på slagfältet i ett blodigt krig mot en hatad fiende moraliskt rätt så handikappad och riskerar efter striden, och vinsten av ett krig att bli bedömd som rätt så opålitlig. Människan är en komplex natur som för att fungera måste vara någorlunda balanserad rent mentalt.

Det som har format vårt norden och detta land till vad det för tillfället är när det gäller ett onaturligt tänkande som att försöka få bort traditionella värderingar som kärnfamiljen, och det naturliga att för familjebildning hålla sig till egen ras, och införandet av normlöshet när det gäller sexuellt beteende. Här talar vi inte om vare sig det instinktiva och medfödda samvetet eller ära. Här handlar det om en konstant pågående psykologisk krigföring mot vårt folk med kulturmarxismens sluga strategi. Psykologiska krig kan bara vinnas med stor kunskap om det mänskliga psykets regler.

Fienden som så tydligt har sagts hata det vita folket och som vill försvaga alla nationalstater som skulle kunna konkurrera med sionismen. Denne evigt sluge, eller mörkrets sammanslutning där i bakgrunden är så framgångsrik på att manipulera vårt vita folk. Detta inte beroende på Kristendom som många tycks tro. För när kristna värderingar rådde i samhället då var landet inte invaderat med mörka rasfrämlingar. Naturliga familjevärderingar, och naturlig syn på sex och samlevnad inom giftermålet var sådant som var självklart, så på den punkten hade nog kristendom inte helt fel…

De troende och kyrkliga var även ofta motståndare till fylleri, drogmissbruk, lathet och annat för samhället skadligt beteende. När det sedan kom in anti-kristliga krafter i kyrkans ledning, så som det politiska partiet socialdemokraterna och sedan kyrkans skiljande från staten så började faktiskt samhällsförfallet få fart på riktigt. Redan i mitten på 1960-talet hade kyrkopolitiker öppnat dörren för de homosexuella, så nu kan de oavsett Bibelns föreskriver gifta sig och kanske ha pride-parad i kyrkan…

Tanklöshet och en mentalitet att det inte finns något annat än nuet, och att individen som sådan bara är en slumpmässigt uppkommen existens. Det är nog faktiskt det som gör att folket inte bryr sig om i fall det ens kommer någon morgondag och låter det välla in mörka rasfrämlingar som egentligen av tänkande människor borde ses för vad de väl egentligen kanske är – de slugas invasionstrupper.

De kyrkliga har helt klart svikit uppdraget om att se om det egna huset skulle man kunna säga. Religioner kan ha mycket att ge den enskilde privat, men i fel händer blir religion tydligen mest ett verktyg som fienden har nytta av. Samvete talas det alltså om, man kan nog se det som att det råder stor brist på samvete här i samhället när det gäller att att älska och hålla sitt eget folks ära högt.

Nationalsocialismen är idag den världsåskådning som politiskt är den enda sanna ideologi som för oss vita har en naturlig helhetssyn som kan vända alla dagens negativa kulturmarxistiska trender. För den som ännu inte har laddat ned och läst NMR:s partiprogram - Vår väg - följer här en länk: Vår-väg2017-03.pdf (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se) Det är alltså dags för en ny politik för en ny tid som alla läsare förstår. Stöd - Nordiska motståndsrörelsen: Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

1 gillning