Ryskledd "antifascist-konferens" ska "ena världen mot nazism"

Allting kommer långsamt att återgå till det normala, eller snarare det nya normala, men de stora förlorarna kommer att bli vi som bor i EU-helvetet. EU kommer att blomma ut som en stalinistisk diktatur och fårskallarna som befolkar EU kommer att vara glada över att de besegrat Putins ondska - eller har du högre tankar om det förestående EU och framtiden?

Mmmm väldigt långsamt tror jag. Många år.

Nej. Du vet vad jag redan nu anser om situationen i Sverige och Europa. Någon förbättring ser vi inte förrän hela systemet kollapsar är min gissning. Det är därför jag hoppas på ett mirakel (dvs världskrig) nu.

Jag tror inte att ett världskrig skulle gagna några andra än de ewiga rotlösa parasiterna. Men vi kanske inte ska vara allt för pessimistiska. EU framställer sig idag som totalt enade i kampen mot “den ryska aggressionen”. Men efter att “den ryska aggressionen” kammat hem segern kommer motsättningarna inom EU att bli nästa stora kris.

Det är ett väldokumenterat fenomen att när en grupp inom vilken det råder stora spänningar utsätts för ett yttre hot och gruppen enas för att bekämpa det yttre hotet och förlorar, så ger de sig på och förgör varandra.

Kommer inte EU-kommissionen att lyckas förvandla EU till ett stalinistiskt projekt, så kan det lika väl bli en motrekyl och i förlängningen EUs undergång. Men i vilket fall som helst kommer Sverige att sitta med Svarte Petter (miljontals blattar).

Ja, där är vi ju redan. Det är extremt illa här nu oavsett vad som råkar hända med EU.

1 gillning

Ja, vi kommer att stå på ruta ett oavsett hur det går.

1 gillning

Min syn på Putin har förändrats när han “vill ena världen mot nazism”.
Jag vill ena värden för nazism.

Russia is a vibrant Jewish community (behind Putin, Chabad Lubawitsch):

1 gillning

Jag ser Nordfront som försvararen av den riktiga Svensken (Vi har rätt att existera vi också, men vi hör då Klaus Schwab (blandras ser sig som Asiat? Absolut intet vit i alla fall.) att han ger sig på den vita rasen specifikt för att få igenom NWO diktaturen man aldrig kan resa sig ur.); (den traditionella Svensken så som Christopher Monckton ser på de sina, ser jag på dem mina.)

Ash-ke-Nazi /“Judiska” Maffian; styrt via frimureriet. Sedan styr de (Deep State/ 3 City Sates) via FIAT penga systemet allting pengar kan köpa, så en formidabel motståndare som får oss att bekämpa oss själva. Jag säger att jag ser en “kraft” som styr bägge sidor (eller alla)

EU (time 29:16)
Roman Empire Rules Today

Quote:
"See, my lord, from this room - from this room I govern not only Paris, but China:
not only China, but the whole world, without any one knowing how “tis managed.”