Roland Siegfried "SS-Siggi" Borchardts minne hedras

Läs hela artikeln på Nordfront: https://nordfront.se/roland-siegfried-ss-siggi-borchardts-minne-hedras

Gick bort för en vecka sedan efter en tids sjukdom • Igår lördag hölls en minnesceremoni i hans hemstad.

He whom beats the piss out of a idiot-cop, demands respect.

Hell ***** !

Sieg **** !

1 gillning

Dagens citat av författaren Adolf Hitler: “Om judarna vore ensamma här i världen, så skulle de lika mycket drunkna i smuts och avskräde som försöka ömsesidigt lura och utrota varandra i förbittrad strid, såvida inte den fullständiga bristen på offervilja, som tar sig uttryck i deras feghet, även härvidlag skulle göra kampen till en fars.”
(Mein Kampf)

1 gillning

Hjälte👊 Vila i frid i Valhalla kamrat.