Reklamens ekvation

Läs hela artikeln på Nordfront: Reklamens ekvation

Vad är reklam? • Nordfronts kulturskribent försöker reda ut vad dagens reklam egentligen är och hur den är tänkt att manipulera oss.

1 gillning

Rasblandningens syfte (EU, FN, feminism, globalism och socialism) är att alla i Afrika skall vara svarta och alla i Mellanöstern ska vara araber men i Europa skall alla kulturer krossas och vita rasen helt förintas och ersättas av barbari, hokus-pokus, terrorism, kriminalitet, slaveri, av svarta, araber och en rasblandad brun ras med IQ som normaliseras med de i norra afrika.

Resultat: Afrika och Europa kommer bli en och samma 3dje världen region med ständiga krig medans östasien, Japan, Korea och kIna tar över och fortsätter med sina rika kulturer och egen icke blandade etnicitet och blir den del av världen som utgör den välmående delen.

2 gillningar

Vill påpeka att homosxualitet alltid funnits och accepterats i de högst stående kulturerna, under Antiken, under och före Vikingatiden och i många av de östasiatiska kulturerna. Det är bara de anti-nordiska Abrahamitiska ökenreligionerna som angripit homosexuella, renhårighet och vetenskap.

Skitsnack. Tacitus skriver att i det hedniska Germanien avrättade man homosexuella igenom att gräva ned dem i träsk, i forna Aten hade homosexuella knappt några rättigheter alls. De kallades för ”Kinaidos” vilket betyder ”de som bringar skam”. Homosexualitet har aldrig varit acceptabelt hos vårt folk.

”The Method the Germans use to execute their criminals varies depending upon the crime: Traitors and battle deserters are hanged publicly on trees. While cowards, those who refuse to fight and homosexuals are drowned in the slimy mud of a swamp.

  • Roman historian Tacitus speaking on the German Pagans in his work ”Germania” in 98 AD
1 gillning

Dagens citat av författaren Adolf Hitler:

”Varje korsning mellan två olika högtstående väsen ger ett resultat, som är ett mellanting mellan de båda föräldrarnas nivå. M. a. o.: ungen torde visserligen stå något högre än den rasbiologiskt lägre stående av föräldrarna, men inte så högt som den högre stående av dessa. Följaktligen kommer denna avkomma att sedermera vara underlägsen i kampen mot den som står högre. En dylik parning strider mot naturens strävan att förbättra rasen. Förutsättningen härför ligger inte i att förena det högtstående med det som är mindervärdigt utan i det förstnämndas absoluta seger. Den starkare skall segra och inte sammansmälta med en svagare och på så sätt offra sin egen styrka. Blott den, som är född till ynkrygg, kan finna detta grymt, men så är han också endast en svag och inskränkt människa; ty om denna lag inte gällde, skulle varje tänkbar högre utveckling av alla organiska väsen vara omöjlig.”

(Mein Kampf)

3 gillningar

Glöm inte Ryssland. Dagens Ryssland är väldigt månt om att bevara sin rika kulturella och rasliga mångfald som inte innefattar några negrer eller araber, utan inhemska raser. Ryssland är mig veterligen det enda land som tagit emot vita boer från Sydafrika som långsamt men säkert utrotas av den bruna geggan som är vid makten nu.

2 gillningar

“Det är bara de anti-nordiska Abrahamitiska ökenreligionerna som angripit homosexuella, renhårighet och vetenskap.”

Här är du kanske ute och seglar. Inom den abrahamitiska ökenreligionen islam är man inte betraktad som homosexuell så länge man är den givande parten, alltså den som analknullar en annan muslim. Det är bara den tagande parten som klassas som homosexuell.

Det är vanligt att den som avslöjats som tagande bög blir straffad av släkten genom att bli analvåldtagen - han kommer då inte att hamna i Himmelriket med 400 egna oskulder (kvinnliga sådana) utan hamna i Helvetet.

En slagen fiende i strid förnedras också genom att bli analvåldtagen och ungefär likadant ser det ut hos islams tvillingreligion judendomen - kanske framförallt under biblisk tid.

Det som Hitler beskriver är evolutionen och det naturliga urvalet, något som medvetet och planerat åsidosatts i dagens (((kulturmarxistiska helveten till liberala västdemokratier))).

1 gillning

Tack för artikeln - sammanträffade exakt till mina tankar om RUSTA också som jag skrev i VK. men försvann.( Kan hända att jag klantade mig.) Reklam skulle i alla händelser ändras till upplysning av en vara, som när den publiceras även godkänns av annonstagaren med ansvar. Särskilt viktig med kosttillskott och liknande. - Det är som artikelförfattaren har sin riktighet - det gäller inte så mycket varan längre utan PK mångfaldhetspropaganda maskerad med varurepresentation för att “söva” folket. Man skulle rekommendera helsvenska inslag som ännu finns, men får låta bli, då media kunde i sin elakhet göra sina påhopp som ju är vanligt mot den minsta nationella tendensen.

2 gillningar

Med svarta är rasblandning särskilt cynisk och provocerande.

Har stört mig så länge på det här. Men visst har det varit vanligt mer än något år? Iallafall fem år skulle jag tro, men nu är det så illa att jag sällan ser nåt annat i reklamen, än vit kvinna, svart man, med medföljande trollungar. Vill bara skrika och kräkas. Vad kan man göra för att motverka, annat än att engagera sig nationellt? Man borde fan bli reklamare, teckna kan man ju, och konstnärlig är man.(Lite irriterad på att jag inte kom på artikelämnet först, vill börja skriva här, men tack för den!)

1 gillning

Det här judiska tricket att hjärntvätta kommer att slå tillbaka, för det är fler som blir förbannade än som som blir hjärntvättade. Annat exempel på hjärntvätt är att alla filmer har homosex numera. På de mest patetiska sätt trycker man alltid in en dylik perversitet i filmen.

Så har kulturer med sina omoraliska tendenser även gått under. Man kan bara se dagens svenska kyrka som frångått sina normer hur glest det har blivit med församlingsmedlemmar. Homosex är och förblir av ondo hur mycket PRAID propaganda än pådyvlas oss.

EU har som plan att islamisera och att ta in hela norra afrika som vi enligt forskning vet har en viss IQ nivå. I norra Afrika sprutar de ut barn och när EU tagit emot 20 miljoner så måste de ta in 20 miljoner till och sedan 20 miljoner till allteterer nordafrika sprutar ut barn med viss IQ nivå. Det blir vitas roll att slita och arbeta ihop för att försörja dessa eftersom de enligt erf inte kommer att på normalt sätt få ett arbete. EU tror att modellen fungerar men bortser från att hela arbetarklassen, ingejörer, välutbildade och läkare inte kommer att finna sig i att plundras längre i den islamiserade ny sovjetunionen EU.

Östeuropa, vilket jag är en dela som öst finne, som levt under kommunism och förtryck är måna om friheten de vunnit och låter inte muslimer strömma in och förtrycka sina folk. Västeuropeer kommer att köa för att få komma in i (fly till) östeuropa inkl Ryssland då läget i Europa blivit helt ohållbart med bankrutta länder fullproppat med vildar med lågt IQ (enligt forskning) som tär på alla välfärdssystem och massan kriminella musliimer och svarta som härjar omkring. Jag för min del försöker säkra en plats i Krakow Polen som har jobb för mig i min branch.

1 gillning

Att rasblanda är ju inte att vidmakthålla mångfalden med flera raser var och in i varsin del av världen. Rasblandning resulterar att alla blir bruna och att säregenheter utplånas.
PK folket motsäger sig själva när de talar för mångfald. Deras metoder resulterar i det motsatte. Sverige blir inte månkutlurellt, det blir helt kulturlöst med massimport av muslimer som ju inte har någon kultur alls och som krossar alla kulturer. Är Rinkeby mångkultur? Likaså blir världen mindre spännande när allt ser ut likadant överallt.

1 gillning

Du har helt rätt. Rasblandning skapar en lågintelligent blekbrun (((lättkontrollerad))) sörja. Att vägra rasblanda är lika naturligt som att vägra ta de åtta giftsprutorna som svenska staten beställt och betalat med för våra surt förvärvade skattepengar eller att vägra hoppa framför ett t-banetåg för att staten framkallat en klimatångest som får allt fler svenska ungdomar att begå självmord.

Mångfaldsindoktrinering under täckmantel av reklam är ju ingen banbrytande nyhet även om det på senare nått till en aldrig tidigare skådad nivå och gjort reklamfinansierade tv-kanaler till rena kräkmedlet. Frågan är vem som betalar för eländet om varan mist sin betydelse i sammanhanget, att öda dyr reklamtid på en målgrupp som omfattar 0,3% av befolkningen verkar orimligt. Eller är det så att man räknar med att varan i sig är så säljande att det är betydelselöst hur osmakligt den än presenteras, även detta verkar orimligt, frågan kvarstår alltså, vem står för fiolerna.