Regeringen undantar Cementa från miljöbedömning

Läs hela artikeln på Nordfront: Regeringen undantar Cementa från miljöbedömning

Hjälps av speciallag • Snart får företaget besked rörande ny ansökan.

Jag tycker vi ska producera cement i Sverige själva.

Många som gått på klimatbluffen och lider av svår klimatångest, har sett kärnkraften som en väg att fasa ut livets gas, koldioxiden, som de ser som ett dödlig gift.

Samtidigt är de rabiata “mljövärnare” och skulle helst vilja förvandla hela Sverige till en enda stor våtmark. Det var här skon klämde vad gällde Cementas verksamhet; att en våtmark i närheten kunde ta skada vid fortsatt drift.

Vad gäller byggande av nya kärnkraftverk finns det idag bara två länder som behärskar teknologin med alla moderna säkerhetskrav och skulle kunna komma ifråga; Ryssland och Kina.

De klimatångestdrabbade är även drabbade av propagandan, som sprids av ffa USA, att Ryssland och Kina är mänsklighetens paria och bör isoleras och sanktioneras till döds.

Klimatneurotikerna fantiserar alltså om att bygga minst 11 kärnkraftverk i Sverige, samtidigt som de vill förbjuda all cementtillverkning (byggande av kärnkraftverk kräver ENORMA mängder cement) och förbjuda all handel med Ryssland och Kina.

För mig går denna ekvation inte ihop öht, men i huvudet på en miljöpartist eller feminist är det alltid kartan som gäller, även om den så avviker fullständigt från terrängen.

1 gillning

Naturligtvis ska Sverige vara självförsörjande på alla områden som är praktiskt möjligt. Cement är inget som ska behöva importeras till onödigt höga kostnader, Som nationell förstår man vikten av att landet ska vara oberoende, vilket sionismens sluga som styr avskyr tanken på. Det är lika med energin, det är ingen slump att kärnkraftverk stängs av i förtid ett efter ett. Det är inte ett miljötänkande som råder där. Det är sionistiska krafter som vill göra landet beroende av elkraft utifrån vilket gör landet sårbart.

Det har väl till och med hörts röster som ifrågasätter vattenkraft med hänvisning till att laxar tar skada. Det skulle inte förvåna om vattenkraft kommer att tvingas upphöra för att rädda någon lax som inte tar sig upp för någon laxtrappa. Miljötänkande är bra, men det får inte gå till överdrift så att det drabbar oss vita människor här i norden. Såg någon skriva att bara Kina och Ryssland kan bygga säkra kärnkraftverk. Det låter mycket märkligt, den tekniken är nog inte okänd av oss här i norden eller hos tyska ingenjörer heller för den delen skulle man nog kanske kunna påstå.

Sionismens hantlangare är sluga, men den som tänker själv förstår att nationalsocialismen som världsåskådning är överlägsen när det gäller att skapa möjligheter för det vita folket. Det är bara att titta tillbaka och ta lärdom av historien så ser vi att inget är omöjligt med förenade krafter. Det ska aldrig finnas tankar om att något är för svårt för oss att klara av, det är bara fantasin som sätter gränser för utvecklingspotentialen. Det vita folket är de som har stått för historiens större upptäckter, det är bara att läsa en historiebok om den tekniska utvecklingen så förstår man.

Kärnkraft har sina kända risker som alla vet och är självklart något som man bör undvika i det längsta. Men det är lika farligt för ett land att ställa sig beroende av privata utländska aktörer som sedan helt får diktera villkoren precis som om de vore en del av det vita nordiska folket. Det bör självklart byggas kärnkraft så att landet är oberoende på den punkten och det ska vara staten som äger och sköter driften av sådant och inte några sluga riskkapitalister som ska få sko sig på för folket grundläggande viktig infrastruktur. Det är bara att tänka på hur det sionistiska bankväldet spårat ur med kontantlöst förtryck som alla säkert känner till. När det gäller cementfrågan kan den ses som en symbol för frihet och oberoende för att kunna bygga inför framtiden.

Kärnkraft skapar ett mycket större utlandsberoende än olja. Olja kan vi nämligen köpa från ett stort antal länder, t.ex Venezuela som lider svårt av (((amerikanska))) sanktioner. Vi skulle alltså inte bli beroende av något enstaka land för vår energiförsörjning.

I byggandet av kärnkraftverken är vi helt beroende av utländska aktörer som Ryssland, Kina eller USA och det beroendet kvarstår under hela kraftverkens tid, genom service, reservdelar mm. På kärnbränslesidan är vi också helt beroende av utländska aktörer. Det behövs uran att ladda reaktorerna med och upparbetning av utbränt bränsle.

Jag är ingen rabiat kärnkraftsmotståndare, men ska vi bedriva atomkraftsverksamhet så ska vi kunna behärska hela cykeln, från byggandet av kraftverken - kärnbränsleframställning - upparbetning - slutförvaring.

Och av det upparbetade atomavfallet ska vi tillverka atombomber för att försvara oss mot utländska aggressioner, ffa från USA som vi under alla år skänkt vårt atombombsbränsle helt gratis och som sen delvis hamnat i den aggressiva ockupationsmakten Israel som nu hotar att atombomba bla Iran.