Pythagoras visdomsord

En av de största filosoferna i Europeiska filosofins historia är Pythagoras. Det var han som grundade Monad-läran! Att allt består av Monader i varierande grad av medvetenhet.
Monad är minsta materiella punkt och säte för medvetenheten.
Denne transmigrerar genom olika riken. Mineral, Växt, Djur, Människa och Gudarnas rike.
Inför måndagsfastan kan det vara lämpligt att låta sig inspireras av några av hans visdomsord som kommer nedan.

Pytagoras
(ca 700 fvt)

”Den som vandrar vägen är ej till för sin egen skull utan för andras.”

”Det sägs att han ålade sina lärjungar att varje gång de gick in i sitt hus säga följande: Var har jag felat? Vad gjort? Vilken plikt är ännu ej fullgjord?”

”Det mänskliga umgänget ska vara sådant att man inte gör vännerna till fiender, utan fienderna till vänner. Man ska inte anse något som sin egendom. Man ska hjälpa lagen och bekämpa laglösheten. Man ska inte förstöra eller skada en odlad planta, men inte heller något djur som inte skadar människor. Skamkänsla och hänsyn innebär att varken låta sig behärskas av skratt eller gå omkring med en dyster uppsyn.”

Stor kram
Mannheim

Hej Mannheim,

Har funderat ur många olika synvinklar, både logiskt och känslomässigt och andligt när det gäller vad man kan meditera om för att väl kanske få lite nya eller fördjupade insikter om det andliga.

Pythagoras var väl på sin tid ledare inom mänsklig filosofi och matematikens värld där det logiska tänkandets högsta ideal stod i centrum där hans tankar om matematiska förklaringar i mycket var hans ledstjärna och att det väl även skulle vara liv till och med i en gråsten och mineraler så som även i minsta gruskorn, men någon tro på en högsta Gud stående över allting var väl inget han någonsin höll för att vara en sanning värd att bry sin tanke med.

Man kan tycka vad man vill om hans övertygelse eller tro på saker och ting, men nog hade han rätt i sina ord om att. ”Det mänskliga umgänget ska vara sådant att man inte gör vännerna till fiender, utan fienderna till vänner”. Känner att det kan var något värt för alla att ta fasta på i alla fall.

Har sagt det många gånger att alla väl blir saliga på sin egen tro. Hur som helst, så är det återigen söndag, men har inte den minsta tanke på att gå till någon sioniststyrd hycklande kyrka och lyssna på en massa motsägelsefulla ord för att väl hylla en ofta förklädd sioniststyrd Judendom. Har bara andligt en rätt så enkel barnatro på en enda högsta Gud och Jesus som vägvisare till honom så länkar här till en trevlig låt man minns från tidigare år med den kristne artisten Ny-David och låten Himlatåget: Himlatåget - YouTube
Ha en fin vecka!

Mycket bra! Fortsätt med det!

Hylozoiken är både genial och liknar ingen annan. Grundbegreppet är den sk Monaden som är minsta möjliga beståndsdel och är oförstörbar. Den “dör” aldrig utan fortsätter bara att leva i allt högre spiraler av medvenhet. Allting består av monader med denna varierande grad av medvetenhet, sovande i mineralriket och alltmer vaknande i växt- och djur-riket, för att bli självmedveten i människo-riket. Ovanför människo-riket finns femte naturriket. Gudarnas riken. Det är alltså i framtiden människans mål och öde.
Allt är lagstyrt, så något “gudomligt” godtycke finns inte.

Tänkte jag skulle skriva lite så här de sista timmarna på helgen om det skulle kunna nå något lyssnande öra.
Ha en fin kommande vecka!
Mannheim