Putin beordrar "delvis mobilisering"

Läs hela artikeln på Nordfront: Putin beordrar ”delvis mobilisering”

Inkallar 300 000 reservister för att strida i Ukraina • Samtidigt hålls folkomröstningar om anslutning till Ryssland i erövrade områden.

I skuggan av sluga sionismens makt och uppenbart ondsinta konstruerade stridigheter på alla mänsklighetens områden, citeras här några ord av författaren Adolf Hitler:

Nu börjar den sista stora revolutionen. Medan juden tillkämpar sig den politiska makten, kastar han bort den sista resten av förklädnad. Av den demokratiske folkjuden blir en fullblodsjude och folktyrann. På några få år söker han utrota de nationella bärarna av intelligensen och gör folken mogna för ett ständigt slaveri, genom att beröva dem deras naturliga andliga ledare. Det mest fruktansvärda exemplet härpå erbjuder Ryssland där han med verkligt fanatisk vildhet delvis under omänskliga kval dödat trettio miljoner människor eller låtit dem hungra ihjäl för att tillförsäkra en hop judiska litteratörer och börsbanditer herraväldet över ett stort folk. Men slutet på det hela är inte bara slutet på friheten för de av juden undertryckta folken utan också slutet för denne folkparasit själv. Efter offrets död dör också vampyren förr eller senare.

(Mein Kampf)

Man måste snabbt hitta en fredlig lösning på konflikten i Ukraina som beaktar ryssarnas legitima säkerhetsintressen då annars Israel som Nato-allierad kan löpa samma eller t o m en potentiellt högre risk än Nato-länderna att förintas vid en fortsatt eskallerad konflikt.