"Psykoaktiva substanser" väletablerade innan deras verkan är känd

Läs hela artikeln på Nordfront: ”Psykoaktiva substanser” väletablerade innan deras verkan är känd

Många är registrerade läkemedel • Omnämns inte i Rättsmedicinalverkets artikel.