Pratshow på HBO reflekterar över orwellianskt nyspråk

Läs hela artikeln på Nordfront: Pratshow på HBO reflekterar över orwellianskt nyspråk

”Hela syftet med nyspråk är att minska tankens livsutrymme” • “Man omdefinierar hat, offer, hjälte, skam, våld, överlevare, -fobisk och vit överhöghet.”

Nyspråk och omdefiniering av ords betydelse är inget annat än en del i den pågående psykologiska krigföringen mot den vita tänkande människan. När ord upprepat i skolan och media används på ett glidande ospecifikt sätt så urholkas nyansen och kraften i språket som brygga mellan fakta och fiktion. Det blir svårt att hålla tanken klar. Har man inte ett nyanserat rikt språk med sig kan man inte fullt ut uttrycka sina tankar och måla upp inre bilder som ger förståelse av tingens större sammanhang. Till slut blir det för den enskilde svårt att kunna förstå eller ens att ta till sig fakta för att kunna tyda verkligheten runt omkring sig i nuet. Går det inte att förklara känslor och tankemässigt utveckla hjärnans ordförråd på grund av ett manipulativt programmerande av hjärnan blir det oftast rätt så svårt.

Det blir då i praktiken som att vara mentalt efterbliven. Förståndshandikappad fast det egentligen bara handlar om bristande grundläggande språkkunskaper. Det kan i värsta fall bli till att besitta kommunikativa språkkunskaper som ett litet barn har i början av sin inlärning av ett modersmål. Normalt sett är det inget som eftersträvas, men om en lättstyrd underklass eller kanske till och med en lättmanövrerad slavbefolkning önskas så är det så klart inte önskvärt om den enskilde människan i samhället förstår mer än vad makthavare kanske anser som det allra mest nödvändiga.

Det är väl sådan här medveten strategiskt bristfällig programmering av de ungas hjärnor som leder till att etniska vita svenskar språkmässigt ofta är på ungefär samma nivå som outbildade rasfrämlingar. Dagens skolmiljö i exempelvis förorter befrämjar inte direkt en inlärning till ett högre tänkande. Slangspråk och ghetto-svenska som används som en slags dialekt långt bort från genomsnittlig rikssvenska som var något eftersträvansvärd en gång i tiden sätter sina spår i betygsstatistiken. Kunskap ger makt, vilket styrande fruktar, därför arbetar de sluga helt uppenbart på att sänka de grundläggande kunskaperna hos det vita folket som normalt sett brukar ligga på en bra mycket högre så kallad IQ-nivå jämfört med många mörka importerade individer.

Det är inte som så att alla är födda lika och är helt oskrivna blad som en del hjärntvättade idag tror. Ett litet nyfött barn bär på unika arvsanlag från dess föräldrar och generationer före. Det finns alltid medfödda olika förutsättningar och skillnader mellan människor mentalt och genetiskt som är känt av alla som inte av några dunkla politiska orsaker medvetet vill förneka detta faktum. När de styrande tvingar barn till vita föräldrar att gå i skola tillsammans med mörka rasfrämlingar med kanske helt andra förutsättningar så får det vita barnet en mycket sämre start, men om viljan finns så kan alltid barnets föräldrar kompensera upp det hela med att ha en ordentlig skolning hemma. Men de sluga styrande vet att det inte är så många som orkar att både arbeta för försörjningen och sedan agera lärare för att skolan helt har slutat att ta sitt ansvar som leverantör av en bra grundutbildning. Konstlat tänkande om påhittade låtsasvärderingar och genustjafs har väl de vita unga direkt ingen större användning av.

3 gillningar

Briljant skrivet! :star: :star: :star:

"Programvärden Bill Maher påminde i en sändning av programmet Real Time (HBO) om att George Carlin [amerikansk ståuppkomiker, författare, samhällskritiker och skådespelare, 1937-2008] 1972 presenterade de sju orden som man inte får yttra i amerikansk TV.

Orden är, i den ordning som Carlin presenterade dem: shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker och tits."

Detta var ju för ett halvsekel sen. Idag är dessa ord norm bland dagens “normbrytare och folkbildare”. Feminister och HBTQ-hjon älskar att svänga sig med dessa ord. Fittkonst t.ex är ju höjden av “konst” i hela den judeoliberala västvärlden - de andra orden följer inte långt efter.

(((Utvald media))) har ju som mål att vi alla ska låta som den fd rapparen Einár eller någon amerikansk dito.

Sverige, eller de politiker och gaphalsar som styr landet mot avgrunden, har en osviklig förmåga ta till sig och välkomna allt det sämsta som går att uppbringa på planeten, men dessbättre utgör de bara en försvinnande minoritet vars tid runnit ut.