Politiska soldater

Läs hela artikeln på Nordfront: http://nordfront.se.localhost/politiska-soldater

Kamp • Martin Saxlind skriver här om konceptet med politiska soldater.

Politiska soldater är den artikel om nationell socialism i vardagen här i landet och norden som nog kan sägas bäst sammanfatta vikten av genomtänkt politisk kamp för det vita nordiska folkets frihet. När man läst artikeln så förstår man att alla seriöst kämpande i rörelsen är viktiga. Trots att politik kan verka tråkigt i början är det viktigt att vara informerad om verkligheten och göra sitt bästa för att förmedla kunskap om den sionistiska lögnen och den liberala parlamentariska demokratin som endast tycks vilja krossa all naturlig nationell känsla och beröva vita folket rätten till förfäders land. Den som tror att modern nationalsocialism i norden är som den bild Hollywood genom åren slugt har målat upp för att skrämma folk från att tänka själv. Rekommenderas verkligen att bekanta sig med världsåskådningen som den är idag och inte fastna i någon inlärd indoktrinering, myter och tankemönster som de sluga endast tycks förmedla för egen ekonomisk och politiskt strategisk vinning. Här följer en länk till landets och nordens enda sanna politiska opposition - Nordiska motståndsrörelsen: Kategori: Politik på riksplan (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

Intressant !! !!!