Patriot Front slöt upp i demonstration mot aborter

Läs hela artikeln på Nordfront: Patriot Front slöt upp i demonstration mot aborter

“Starka familjer skapar starka nationer” • Nationalistgrupp deltog i en stor demonstration i Chicago.

Skulle vara intressant hur många VITA foster mördas i Europa. Vet att 30 000 om året sker i Sverige - ett folkslag som skulle varit arbetsför och nyttig utan import av bidragstagare.

Det står i en skrift att man icke skall döda och dessa ord har förts in de flesta länders grundlag. Människor ska inte mördas. Men plötsligt går det bra att avliva små ofödda barn och kalla sådant förfaringssätt för abort. Det här är en svår fråga, men om en abort inte beror på våldtäkt, medicinsk risk för kvinnan, eller hög sannolikhet för allvarlig missbildning av foster, då måste det väl vara fel. Preventivmedel och familjeplanering är väl inte direkt okänt och bör väl alltid användas inte minst som skydd mot otäcka könssjukdomar och inte minst vid förebyggande mot oönskade graviditeter.

Hur många foster som vita kvinnor låter mörda årligen är nog svårt att få statistik på, men i antalet som anges är det känt att en stor del handlar om invandrarkvinnors foster som aborteras på grund av flera olika orsaker. Det kan aldrig vara rätt att använda abort som ersättning för användning av preventivmedel, det är märkligt att folk inte tycks ha lärt sig detta än. Det här är ett tungt ämne och kände att stämningen om möjligt nog bör lättas upp med lite humor från förr och kommer ihåg en rolig historia som ansluter till ämnet. Så därför följer här en liten historia:

Det var tidigt i början på 1900-talet när det var nytt med kondomer i landet. Det var i en större stad i landet en barnafar med många barn och därmed stor fattigdom. Han hade varit till doktorn och fått rådet att börja använda gummin. Men ibland fungerar ju inte allt som människor tänkt sig. Det gick sedan några år och en dag fick barnafadern en fråga från en av sina pojkar. - Far, alla här i familjen är ju vita, så hur kan det då komma sig att jag nästan är svart. Modern får samtidigt rätt så bråttom att gå ut och hämta in ved, men fadern svarar ändå. Gosse, du ska vara jäkligt glad alltså, för hade jag bara haft tjugofem öre till, så hade du varit grön…

11.081 norske foster gikk rett i bøtta i 2020.
En bakterie på Mars ville blitt regnet som liv - men et hvitt fosters hjerteslag er ikke.

Denne “friheten” vi har er et selvbedrag. Frihet til å dø ut som folk og rase.