Paludan till Expo: "Vi är libertarianer och tycker att man ska få sexchatta med barn"

Läs hela artikeln på Nordfront: Paludan till Expo: "Vi är libertarianer och tycker att man ska få sexchatta med barn"

Förortsmänniskor ropade “pedofil” åt Paludan som höll politiskt möte i Rinkeby • Den kontroversielle politikern betonade att han är libertarian i intervju med Expo.

Jag vill ha ett friskt samhälle! Inte sjukt!

1 gillning

Självklart vill alla tänkande normala människor ha ett friskt samhälle. Det finns i det sammanhanget inga mellanlägen och genvägar. Det går inte att hålla fast vid det gamla om man vill gå mot det nya. Det är idag endast Nordiska motståndsrörelsen som har den helhetssyn som politisk behövs här i landet. Nationella är redan medvetna om vad som behöver göras. Här följer en länk till mer information:
Kategori: Politik på riksplan (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

1 gillning

Paludan är ett praktexempel på vad kontra-jihadism är, precis som SionistDummokraterna. Paludan, påpekar enbart islam som vårt största hot, hävdar att de istället ska integreras (påtvingas) på hela det svenska samhället, att det kommer få bukt på problemen, men Sverige blir bara Brasilien 2.0.

Paludan, en sionist tillika judevän vill enbart att vi ska tro att muslimerna är problemet, det enda problemet som existerar. De skyller på muslimer och enbart muslimer. Hade det varit så, då hade världen varit en vit homogen stat ty muslimerna inte har den kunskapen att själva kunna skapa sådan förutsättning.

Kontra-jihadister springer judarnas ärenden för att skapa rasmotsättningar.

En sak de aldrig nämner. De nämner aldrig alla dessa judar som lobbar på oss denna massinvandring. Onda judar hatar den vita människan, men framförallt det tyska folket.

Kontra-jihadism, kulturmarxism, dekadens, hbqtxyz, bögerier, horerier som man gärna ska vara öppen med men även visa för andra. De vill sprida så mycket dekadent skit som möjligt, uppviglat av judarna och deras judiska (sociala) tjänster som enbart leder till ett depraverat folkslag.

Ett folk utan identitet, ingen moral, ett kulturarv man vill förvägra, förvränga och förstöra. Vi, enligt fienden, ska upphöra som folk och leva i ett samhälle i förfall.

Eller så vägra vi tillåta dem att förgöra vårt folk och gör vad som krävs för att vårt folk ska LEVA OCH FRODAS, FÖR VI ÄR DET FOLK JUDEN INTE KAN FÖRGÖRA!

2 gillningar

Har aldrig förstått AfS intrång i vår NMR valrörelse 2018. Vem står bakom försök till splittringen ? Nu tycks de visa sin rätta liberala inställning. “Att kämpa på det rätta sättet” som jag under mina år i kampen har fått höra till leda för att locka över medlemmar från NS partier till nybildningar. Hatar denna tendens nästan mer än motståndarna.

1 gillning

AfS har aldrig varit en utmanare för nationalsocialister. De är nationella men långt, väldigt långt, från socialister. AfS är det enda partiet som förordar platt skatt tex. Inte ens moderaterna gör det. Känner Gustav Kasselstrand personligen och han är en svensk nationalist in i fingerspetsarna. Han har offrat hela sin karriär och sitt liv på detta. Han kommer knappast ge sig.

Att vara nationell utan att vara socialist är en halvmesyr i en folkgemenkapsideologi. Ett litet enkelt tänk. En nationalist vill försvara SITT fosterland. Bra, men ett fosterland utan trygghet för familjer, levnadsvillkor ger knappast någon försvarsvilja med bara poetisk patos av ett fosterland. Hela folket skall enrolleras med tanke på SITT fosterland, inte bara en klick historiedrömmare utan även realistisk förmåga att tänka på de mindre besuttna som får kämpa dagligen för sitt uppehälle. En liten återblick; Varför avskrevs skulder för familjefäder i Tyskland som gjorde fronttjänst? Just för att stärka deras kampvilja för SITT fädernesland i vetskapen om att den hemmavarande familjen har det ekonomisk trygg. En socialistisk tanke alltså.