Oprövad jämtska blir landets högst ansvariga i jaktfrågor

Läs hela artikeln på Nordfront: Oprövad jämtska blir landets högst ansvariga i jaktfrågor

En landsbygdsminister slutligen tillsatt • Uppenbarligen ingen hög prioritet för S.

Sionismens grundtanke för att förstöra vita nationer. Den är väl som alltid att göra allt för att de allra minst lämpliga tillsätts som styrande ministrar. På så sätt styrs landet slugt mot avgrunden och allt som är viktigt nationellt för vårt vita folk förgörs då så mycket snabbare.

1 gillning

Ingen av svenska yrkespolitiker har någon erfarenhet eller kunskap om de “utmaningar” som de tillsatts för att lösa, eller i bästa fall försöka lösa.

Den enda erfarenhet de har är att rövslicka sina (((gynnare))) och hålla koll på sin löneutveckling. Och att de får maximal utdelning den dagen de går i pension, medan fattigsvensken avlivas med en överdos corona"vaccin" på något äldreboende, eller fryser ihjäl i en portgång om de haft stake nog att vägra giftsprutorna.

Vet Ni om kamrater att Herman Göring gav order om att frige vissa “tjuvjägare” efter maktövertagandet som jagade p. g. av hungersnöd och utbilda dem till “Förster” Skogsvårdare. då de redan har en grundkunskap.

3 gillningar

Sverige ligger långt efter våra grannländer när det gäller viltforskning. I Sverige är det Jägareförbundet själva som har till uppgift att se till lagarna följs av jägarna och forska kring jaktmetoder. Lite som att bilister själva var ansvariga för hålla hastighetsgränser. Som ett resultat är jakten likadan i Sverige som 1800-talet och många djur skadeskjuts.

Enligt Miljøministeriet i Danmark och en äldre svensk studie är många fåglar skadskjutna och lever med hagel i kroppen när svärmen inte träffat mitt i. Eller att jägaren inte bedömer avståndet rätt och skjuter på för långt avstånd så svärmen blir för spridd och endast ett fåtal hagel träffar och stannar i fågeln. Senaste undersökningen från 2013 visar att ca 20% av gässen har blyhagel i kroppen.