Om Du var allsmäktig Gud

Om Du var allsmäktig Gud, vad skulle du då göra åt all jordisk mänsklig tanklöshet och ondska som väl vi alla människor varje dag känner till och ser växa och frodas så som det skadliga ogräs som den väl alltid mer eller mindre alltid varit. Det är sådant man som en enkel naturlig människa ibland kan filosofera och tänka på. Man ska väl kanske inte tänka så här djupt utan väl mest bara se den väg man har strax där inför nästa steg i kampen för det man tror på och kan överblicka och sedan ta allt lite så där steg för steg eller något sånt…

G-darna är behöver och följa Lagen. Människan har enligt Frihetslagen rätten att själv välja sin väg. Rätten att fatta tag i en glödhet järnstång om hon vill, sedan om det är en klok idé eller inte är en annan fråga!

Eftersom fri vilja är enligt lagen kan G-darna inte förbjuda eller tvinga människorna till någonting, och människorna får enligt Skördelagen (Karmalagen) skörda det de sått!

Tills dess att vi återkallar Planethierarkien får vi också “sköta våra egna affärer”, med känt resultat.

Kämpa på!

Om Gud fins! Så måste han vara ett riktigt svin! Det har varit min åsikt rätt länge. Med sjukdomar och barn dör som exempel. Men han kanske vill att det ska bli bättre överlevare och att man ska lära sig att fatta rätt beslut! Hur blir det då? Det kallas för evolution. Men nästan allt fins inom DNA strängen. Vem gjorde den? Ska vi jävlas med evolutionen och låta sjukare individer överleva?

När det gäller synen på vad Gud eventuellt har för tanke med allt så är du nog inne på rätt vettiga tankar i din mening: ”Men han kanske vill att det ska bli bättre överlevare och att man ska lära sig att fatta rätt beslut!” Inte minst vårt vita folk måste väl snart fatta rätt beslut, och se om sitt eget hus.

1 gillning