Nya naturreservat etableras i Östergötland

Läs hela artikeln på Nordfront: Nya naturreservat etableras i Östergötland

Fyra nya naturreservat i länet • Nu planeras ännu fler.

Är det någon som vet, ifall dom har gjort något reservat för svenskar än? Det behövs nog snart.

Naturreservat är inte helt fel när det inte inkräktar allt för mycket på den enskildes rätt att använda sin egen skog och mark. Det är milsvid skillnad på hur fastigheter som gått i arv från generation till generation brukas. När riskkapitalbolag eller kanske utlandsägda skogskoncerner med en mycket kort investeringshorisont avverkar exempelvis skog, sker mycket utan någon större långsiktighet. Man hör ofta röster som talar om att skövlingsmetoden ofta gäller. Det ska gå fort och ge maximal avkastning till några få stora aktieägare. När privata mindre ägare mer liksom skördar virke som förfäder ofta satt plantorna till, så sker oftast skogsbruk med mer långsiktigt hållbar bedömning.

För det svenska folket är allemansrätten att bruka skog, mark och vatten personligt i försiktig och respektfull omfattning för ett eget naturnära bruk viktigt. Naturreservat är då ett bra sätt att bevara skyddsvärd mark som annars kunde vara utsatt för exploatering eller i värsta fall en ren kommersiell rovdrift utan ansvar för framtiden. Naturreservat får därför ses som positivt, så länge allemansrätten att plocka bär, svamp och kanske nedfallna träd, grenar och kvistar för eget bruk består helt intakt. Naturupplevelser som att kunna vandra fritt i skog och mark, tälta och även kanske att kunna fiska fritt för ett eget bruk utan fiskekort då kanske ingen utplantering av ädelfisk skett är viktigt. Som nationell lämnar man alltid naturen i samma fina skick man fann den.

Som nationell och medveten om naturens sårbarhet och vikten av att hålla respekten för det unika i vår naturs mångskiftande skönhet. Då värnar man givetvis om den särart av naturupplevelser som finns här uppe i vårt kära Norden. Det svenska etniska folket är sedan länge kända världen över för sitt stora naturintresse. I början sågs vårt intresse för att exempelvis se på naturfilm om världens alla djur och natur som något litet märkligt. - Tänk att det finns sådana som intresserar sig för sådant som är vanligt och bara något helt naturligt. Men däri finns även en stor del av det som är kärnan i världsåskådningen nationalsocialismen. Man kan säga att alla arter och varelser är oerhört viktiga, men bara i naturlig balans och när allt är på sin rätta plats liksom.

Den som tror att nationell socialism handlar om annat än ren oförfalskad kärlek till sitt eget folk och den natur som våra vita förfäder brukat och förädlat före oss här i norden och landet Sverige har inte förstått så mycket som vi nationella kanske allt för ofta tagit för givet. Nationalsocialismen är i sanning den mest naturälskande rörelsen här i norden, det handlar inte om att se naturen som bara en investering eller ett politiskt redskap. Känslan för det naturliga, trygga och normala går igen i hela tänkandet, vilket man kan läsa mer om i partiprogrammet, Vår väg. Information om landets sanna politik för den naturälskande nordbon, besök - Nordiska motståndsrörelsen:
Kategori: Politik på riksplan (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

1 gillning

På Skansen i Stockholm. Där kommer de sista överlevande dumsvenskarna att kunna betraktas, intill aphängnet, av de nya “svenskarna” bestående av halvapor i en massa olika ras… nej, artblandningar. Apornas planet finns det visst en film som heter - nån som hört talas om den?

1 gillning

Känner faktiskt igen orden så väl om att de sista svenskarna säkert får uppträda som ett lustigt inslag på Skansen iklädda någon folkdräkt med knätofs. Kommer ihåg att morsan sa sådant redan rätt så tidigt och då var hon inte ens speciellt politiskt intresserad. Visserligen hade hon som liten tydligen varit allergisk mot invandrare som inte kunde svenska. Hon hade visst som sjuåring på tidigt 50-tal stått och lyssnat på några arbetskraftsinvandrare och gått fram och stampat med sina små fötter och ljudligt till ett par nyanlända hojtat: Bla, Bla, Blah så att mormor visst fick ursäkta henne då hon bara hade hört svenska tidigare.

Farsan var mer nationellt lagd. Han brukade berätta om när den första invasionen med lycksökande rasfrämlingar kom i början på 80-talet. Han hade stannat för att handla i en stad i Mellansverige. Plötsligt stannade en stor turistbuss och ut välde ett gäng mörka berikare som nu är så talrika att få numera tänker på att det dagligen kommer bussar med sådana individer i mångkulturens namn.

Hur som helst, minns att farsan sa att han nästan höll på att ramla baklänges av chock och trodde att han plötsligt på något sätt befann sig i mörkaste Afrika, Istanbul eller något sådant. Motståndsvilja är något som genuint fyller en när man ser vad sionismens politiker sysslar med. Den som helt har tröttnat på dagens samhällsförfall rekommenderas ett besök hos, Nordiska motståndsrörelsen:
Ideologi & Politik (xn–motstndsrrelsen-llb70a.se)
Folkgemenskap!

1 gillning