Nordiska språk i skolan

I egenskap av språkvetare vill jag poängtera att termen “moderna språk” syftar på språk som talas i nutid, till skillnad från klassiska språk som latin och antik grekiska. Tekniskt sett är nordiska språk också moderna språk (undantaget norröna alias fornnordiska, varur de moderna nordiska språken har utvecklats), och finska räknas formellt inte till de nordiska språken, utan till de finnougriska och är närmare besläktat med ungerska än med något germanskt språk. Nu har jag inget emot ett införande av studier i (moderna) nordiska språk, vilket fullt möjligt vore mera användbara för oss nordbor än exempelvis tyska, franska eller spanska, men om det är något vi borde studera, så är det norröna för att kunna läsa de fornisländska texterna och inte minst de många runstenar som finns framför allt i Sverige.

1 gillning

Om man skulle ha ett nordiskt språk, vilket skulle man ha då? Går det att konstruera ett nytt?

Nynorsk är ju ett konstruerat, nytt nordiskt språk, baserat på norska dialekter. Frågan är vad vitsen vore med att konstruera ännu ett nordiskt språk, när det rimliga vore att studera norröna, ur vilket de moderna nordiska språken har utvecklats. Svenskar, danskar och norrmän förstår redan varandra hyfsat bra, men studier i norröna skulle avsevärt underlätta förståelsen av isländska och färöiska.

1 gillning